Funciones vitales (valenciano)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (789 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Funció dels essers vius1-Quines són eles funciones vitals dels essers vius? Les funcions vitals són aquelles que realitzen tots els éssers vius. Són tres:nutrició, relació ireproducció.2-Nutrició:És la capacitat que tenen els éssers vius d'intercanviar amb el medi que els envolta matèria i energia. Els éssers vius prenen del medi les substàncies nutritives i l'energia que necessiten per viure iexpulsen al medi les substàncies de rebuig que fabriquen. Fer la funció de nutrició suposa que els éssers vius realitzen els següents processos:


Ingestió. És l'entrada de la matèria al'interior de l'ésser viu. En molts casos els aliments no poden ser utilitzats directament i pateixen un procés anomenat digestió pel qual es transformen en substàncies reutilitzables per les cèl lules.Metabolisme. Conjunt de reaccions químiques que ocorren en l'interior de totes les cèl.lules d'un organisme i que permeten obtenir l'energia i els materials necessaris per viure. Hi ha dostipus de metabolisme el catabolisme i l'anabolisme

Excreció. Expulsió a l'exterior de matèria. Podem distingir dos processos: l'excreció, és a dir, l'expulsió de substàncies de rebuig delmetabolisme, com el diòxid de carboni, l'orina i la suor, i la secreció, és a dir, l'expulsió de substàncies útils per a l'organisme com les llàgrimes , La saliva, etc

2.1-Autotrofa. Nutricióautòtrofa és la capacitat de certs organismes de sintetitzar totes les substàncies essencials per al seu metabolisme a partir de substàncies inorgàniques, de manera que per la seva nutrició no necessitend'altres éssers vius. El terme autòtrof procedeix del grec i significa "que s'alimenta per si mateix ".
Els organismes autòtrofs produeixen la seva massa cel lular i matèria orgànica, a partir deldiòxid de carboni, que és inorgànic, com a única font de carboni, utilitzant la llum o substàncies químiques com a font d'energia.

Les plantes i altres organismes que usen la fotosíntesi són...
tracking img