Futbol playa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1127 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDICE

1. INTRODUCIÓN

2. OBXECTIVOS

2.1. Obxectivos Xerais

2.2. Obxectivos Específicos

2.3. Descrición das Actividades

3. DESTINATARIOS

4. RECURSOS NECESARIOS

4.1. Recursos Materiais

4.2. Recursos Humanos

5. PRESUPOSTO

6. ANEXOS

6.1. ANEXO1: REGLAS INTERNAS TORNEO FÚTBOL PRAIA

6.2. ANEXO 2: BASES TORNEO FÚTBOL PRAIA

6.3. ANEXO 3: FICHA DE INSCRICIÓN1. INTRODUCIÓN

Debemos ter en conta, que debido a determinados condicionantes económicos, organizativos e de infraestruturas, nas nosas localidade existen un déficit xeral de actividades culturais, artísticas e deportivas. Dentro da poboación xuvenil, aqueles cun poder adquisitivo inferior, teñen aínda menos posibilidades de acceso a este tipo de actividades xa que lles é imposible costealo.Con este proxecto queremos fomentar hábitos saudables na cidadanía en xeral e entre a xuventude en particular, obrigándonos a promocionar a actividade física como parte fundamental do progreso na formación humana e como vehículo que conduza á creación da sociedade e xuventude sa que tod@s desexamos.

2. OBXECTIVOS

2.1. Obxectivos Xerais

(Fomentar novas aficións entre a xuventude eactividades para o seu tempo libre.

(Fomentar a práctica de actividades deportivas.

(Promocionar mediante o xogo e a participación, o deporte nas praias da nosa comarca.

(Fomentar a creación de clubs e asociacións de deporte.

2.2. Obxectivos Específicos

( Lograr o disfrute e a diversión de tódol@s participantes.

( Colaboración, amizade e compañeirismo coa interelación nos partidos.2.3. Descrición das Actividades

En concreto, o proxecto consta dun campionato de Fútbol Praia.
O sitio elixido é a praia...
Este torneo terá lugar na segunda semana de agosto ( 14-15 de Agosto).
A hora de comezo prevista é as 10 da mañá do sábado. A hora de finalización virá dada precisamente polo número de partidos que se teñan que xogar en función dos equipos inscritos.
Para captar osequipos para que participen, farase unha gran campaña de publicidade, que consistirá en carteleira tamaño A3, que se colocará en distintas zoas del pobo, así como trípticos que se repartirán en mans nas zonas de xuventude. Así mesmo, o torneo será anunciado tanto na prensa como en internet, ye tamén se anunciará polas megafonías das praias.
Para facelo más atractivo, os gañadores de cadacategoría, que recibirán os seguintes premios:

1º Clasificado: TROFEO + Material Deportivo.
2º Clasificado: TROFEO
3º Clasificado: TROFEO
Trofeo para o Equipo Máis Deportivo.
Trofeo para o Porteiro Menos Goleado
Trofeo para o Máximo Goleador
Abrirase un prazo de inscricións que permanecerá aberto ata o xoves 12 de agosto. Posteriormente procederase ao sorteo da orde de xogo de cada equipo, do quese informará aos equipos nunha reunión días antes do comezo do torneo.
As bases de xogo constan como anexos ao presente proxecto.

3. DESTINATARIOS

Este proxecto diríxese a toda a poboación en xeral, tanto á xente de aquí como a toda a xuventude que veranea na nosa comarca, de idades superiores aos 10 anos, xa que se considera que este
sector da poboación necesita gran variedade deactividades, suxerencias e alternativas das que nestes intres non dispoñen.

4. RECURSOS NECESARIOS

4.1. Recursos Materiais

Instalacións: A Concretar

Material Deportivo:

→Balóns
→Baloneras
→Botiquines
→Petos
→Conos/Setas
→Trofeos

Material Necesario:

→1 Mesa
→1 Silla
→Banquillos
→1 Tablón Información
→Bandeira
→Papeleria (folios, fotocopias, actas...)
→Auga→Silbatos
→Cronómetro
→Bolígrafos

4.2. Recursos Humanos

( Coordinador: encargarase de toda a preparación e organización da actividade.
( Monitores: os necesarios para cubrir o desenvolvemento da actividade.
( Monitores de Apoio: os necesarios para certas actividades que necesiten un reforzo de atención.

6. ANEXOS

6.1. ANEXO 1

REGLAS INTERNAS I TORNEO FÚTBOL PRAIA

- A...
tracking img