Galego seculos y autores

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1253 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.SÉCULO XIX
Rosalia de Castro: Follas novas
Eduardo Pondal: Queixumes dos pinos
Curros Enriquez: Aires da miña terra

2.POESIA DE POSGUERRA
Ramon Cabanillas: A rosa de cen follas
Luis Pimentel: Sombra do aire na herba
Manuel Antonio: De catro a catro
Álvaro Cunqueiro: Cantiga nova que se chama riveira

3.POESIA DE POSGUERRA
Anton Tovar: Calados en coruxo
Celso Emilio Ferreiro: Longanoite de pedra

4.POESIA DA XERACION DOS 50
Novoneyra: Os eidos
Manuel Maria: Terra chá
Bernardiño Graña: Himno verde
Xosé Luis Méndez Ferrín: Con pólvora e magnolias

5.POETAS DOS 80
Manuel Rivas: Ningún cisne
Xulio Valcárcel: Memorias de agosto , O sol entre os dedos
Claudio Rodríguez Fer: Cebra
Ramiro Fuente: Capitán inverno
Rompente: Silabario de turbina
Piler Pallarís: Sétimasoidade
Lois Pereiro: Poesía última de amor e enfermidade

6.POETAS DOS 90
Miro Villar: Ausencias pretéritas
Raúl Gómez Pato: Choiva,vapor e velocidade
Kiko Neves: Ruido de motos
Lupe Gómez: Pornografía
Olga Novo:Nós nus ,A teta sobre o sol,A cousa vermella
Yolanda Castaño: Elevar as pálpebras
Daniel Salgado: Sucede

a) A LINGUA:
1.Non é Galiza, non é unha ferida (Antón Avilés deTaramancos) (1935-92) (Última fuxida a
2.Lingua que rexeitaron os meus pais (Antón Tovar) (1921-2004) (Calados esconxuros)
3.Lingua amada (María Xosé Queizán) (1939) (Metáfora da petáfora)
4.Deitados frente ao mar (Celso Emilio Ferreiro) (1912-79) (Longa noite de padres)
b)A POESÍA E OS POETAS:
1.Verbos ás causas de uso cotidián (Manuel María) (1929-2004) (Mar Maior)
2.Poema do alleado (ManuelMaría) (1929-2004) (Cantos rodados para alleados e colonizados)
3.As sinais externas (Eusebo Lorenzo Baileirón) (1962-85) (A morte presentida)
4.Máis que un poema (Chus Pato) (1995)
5.Ti dis:Galiza é ben pequena (Manuel Forcadela )(1958)(O varredor en outono)
c)VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES:
1.Lapidadas (Marica Campo) (1948) (Mulleres)
d)EROTISMO:
1.Quero sentarme (Lupe Gómez) (1972) (Os teusdedos na míña braga con regra)
2.Definición (Lupe Gómez) (1972) (Pornografía)
3.Cerámica (Lupe Gómez) (1972) (Pornografía)
e)AMOR:
1.O Amor (Lupe Gómez) (1972) (Pornografía)
2.O que amo é o amor (María Xosé Queizán) (1939) (Metáfora da metáfora)
3.Por amor (Darío Xolían Cabana) (1952) (Cantigas do sesenta) (A sede, a auga)
4.Van sorteándose as raíces do meu amor por ti (Miguel GonzálezGarcés) (1961-89) (Sede e luz)
5.Domingo 18 (Kiko Neves) (1969) (Un poema de amor)
f)DESAMOR:
1.A un batido, outro batido (Rosalía de Castro) (1837-85) (Follas Novas)
2.Ás veces digo amor (Pilar Pallarés )(1957),(Sétima Soidade )
3.Agora cabelos negros (Rosalía de Castro) (1837-85) (Follas Novas)

3.Escolle dous poemas poemas do libro e responde as siguientes cuestións sobre cada un deles :a)Datos básicos do autor/a do poema.
b)Explica o contido do poema e logo indica o seu tema .
c)Comenta os aspectos formais que máis destacan neste texto.
d)Explica por que seleccionaches este poema.

Hemorraxia interna
Lupe Gómez (1972), Pornografía.

Nada en Fisteus (Curtis), en 1972 é unha poeta e xornalista galega.
O contido deste poema trata dunha muller que nos fala dunha hemorraxiainterna e a compara cun home e di que sangrou coma él ou máis, é dicir, dedúcese que os hombres sangran moito.
O tema trata sobre o desprezo da muller ante un home, xa que nos deu a entender que infravalorouse ella mesma.
Non encontramos ningún aspecto formal, xa que o poema que escollimos é moi breve.
Escollimos este poema porque nos pareceu raro que metera este poema no seu libro “Pornografía”O que máis me gusta da poesía
Kiko Neves (1969), Ruidos de motos.

Nado en Ponteareas en 1969, é un escritor galego.
O poema contén unha pequena información do que lle gusta ao poeta que é o silencio e nel plasma un pequeño espazoen branco para facer referencia do silencio.
O tema principal é o silencio, co que nos trasmite tranquilidade.
Os aspectos formais que máis destacan neste...
tracking img