Genetica

Páginas: 7 (1646 palabras) Publicado: 8 de mayo de 2011
1.-Què és la engenyeria genetica?
L’engenyeria genetica és el procediment tecnològic que s’utilitza per tal de manipular els gens d’un organisme. La producció d'uns organismes genèticament modificats pot ser també un dels objectius de l'enginyeria genètica.
L'enginyeria genètica fa servir procediments que aconsegueixen la clonació o la transferència genètica amb l'aïllament, manipulacióreintroducció d'ADN als organismes vius per generar noves característiques. L'enginyeria genètica fa servir la tècnica de clonació utilitzant com a vector un plasmidi o un fagovirus i la tècnica de la mutagènesi. Les manipulacions per enginyeria genètica segueixen essencialment 5 passos: 1.-Aïllament dels gens d'interès 2.-Inserció dels gens en un vector de transferència 3.-Transferència del vector (ambel gen insertat a dins) a l'organisme que es vol modificar 4.-Transformació de les cèl·lules de l'organisme 5.-Selecció d'aquells organismes en què s'ha aconseguit obtenir un Organisme Genèticament Modificat.

2. Què és interferón?
L’interferón és una proteïna produida naturalment pel sistema inmutar de la majoria dels animals com a resposta a agents externs, tals com virus i cel·lulescancerigenes. L’interferó perteneix a la clase de les glicoproteïnes com les citones.S' uneixen a la membrana plasmàtica de les cèl·lules sanes i les immunitzen davant la infecció per al mateix o altres virus.
Amb el desenvolupament de mètodes eficaços d'aïllament i d' identificació de traces de proteïnes i dels seus gens, es va veure que els interferons eren glucoproteïnes amb uns 160 aminoàcids3.-D’on probé la insulina que es suministra als diabetics?
Les persones que padeixen diabetes tipus 1 tenen una deficiencia absoluta de insulina. Per aquest motiu, des del moment del diagnostic reben insulina per a viure produida per el pancrees.
La insulina es suministra a través de injeccions subcutànees. Actualment existeixen lapicers per a la seua aplicació que són simples, segures i fàcilesd’usar. Els pacients amb diabetes tipus 2 comencen el tratament amb insulina, generalment en combinació amb medicaments orals.
La insulina administrada als diabetic,la que es subministresn ells mateixos mitjançant injeccions, es treta del pacrees de la vaca.Només es podrá subministrar intravenós(directament en la vena) si es te un coma diabétic.
Per norma general es administra 3 vegades al dia, perocada pacient te una administracio persona,depén de la falta que li fa,alguns només la suministren una vegada al dia.

4.-En què consisteix la terapia genica?
La teràpia gènica consisteix en la insersió de gens en les cèl·lules i teixits d'un organisme concret per tractar una malaltia, sobretot en el cas d'una malaltia hereditària.S'utilitza per a reparar els errosrs basics que es troben en laestructura genética de un individu:dedicada a reemplaçar aquells gens mutats o imperfectes per uns que poseeixen una seqüencia correcta de nucleótids i ambn la cual es posible la transcripció de eixe gen per a produir una proteina determinada.
La teràpia gènica pretén substituir un al·lel mutant defectiu per un altre de funcional. Tot i que la tecnologia encara es troba en els seus inicis, demoment ja ha recollit alguns fruits. La teràpia antisentit no seria segons la interpretació estricta de la definició donada una forma de teràpia gènica, però és sovint classificada com a una variant.

5.-Què és una planta transgènica?
La planta transgènica conté un o més gens que han sigut insertats en forma artificial en lloc de que la planta els adquiera mitjançant la polinització. La secuenciagénica insertada (cridada el transgen) pot provenir de altra planta no emparentada o d’una espècie per complet diferent: por exemple, la dacsa Bt, que produeix el seu propi insecticida, conté un gen d’una bacteria.

6.-A què anomenem aliments transgènics?
Els aliments transgènics són aliments obtinguts d'espècies a les que s'han afegit de manera artificial gens que no els són propis...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Genética
  • Genetica
  • Genetica
  • Genetica
  • Genetica
  • La Genetica
  • genetica
  • genetica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS