Geografia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1913 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1-
Fonts d'energia renovable com la nuclear, la solar i la eòlica.
Fonts d'energia no renovables com el carbó, el petroli i el gas natural.

2-
Energia solar
+situació privilegiada, energia neta, gratuïta i inexhaurible
-poques instal·lacions de moment

Energia eòlica
+utilitza la força del vent, és el segon productor a España
-impacte ambiental

3-

4-
+Espanya disposa derecursos necessaris, però necessita exportar-ne d'altres països
gran poder calorífic
energia neta i barata
-Rebuig social pels residus
elevat cost de construcció
dificultat d'emmagatzemar els residus radioactius

5-
Hi ha un gran desequilibri entre recursos i necessitats, ja que la major part de l'aigua està destinada a l'ús agrícola, després industrial i finalment de consum propi.Espanya disposa de dos conques, la de l'Ebre que consta d'un 60% de recursos i un 80% de població, i l'ús es basicament agrícola i ramader, i les conques internes que necessiten abastastir un 92% de la població, i disposen només d'un 40% d'aigua.
A catalunya hi ha un gran desequilibri, ja que la conca de l'ebre permet distribuir aigua a la zona interior que és la que té menys població, i en canvi noabasteix suficientment les necessitats de la població costanera, que es major a la de les ciutats interiors.

6-
L'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) és un càrtel format per països productors de petroli amb la intenció de negociar conjuntament amb les empreses petroleres temes referents a volums de producció, preus i drets d'explotació.
L'OPEP té la seu central situada aViena.
Actualment, els països membres de l'OPEP controlen el 75% de les reserves i proporcionen un 40% del subministrament mundial de petroli.
Les decisions de l'OPEP tenen una forta influència en els preus del petroli en els mercats internacionals.

1-
Paisatge vegetal oceànic:
zona nord i nord-oest de la peninsula, i als llocs ons hi ha precipitacions abundants i temperatures suausvegetació:
-rouredes: necessiten humitat però suporten malament el fred i la neu
la seva fusta és dura i s'utilitza per fer vigues,vaixells
necessita poca cura i neix amb facilitat
-fagedes: necessiten humitat i neixen més ràpid que els roures
s'utilitza per a la fabricació de mobles
per damunt dels 1600-2000metres apareix la landa

Paisatge vegetal Mediterrani
zona: major part d'Espanya peninsular i les balears
Vegetació:
-Alzines i sureres: bosc tipic mediterrani també anomenat escleròfil el qual està preparat per les dures condicions de calor i sequera
Les fulles dels arbres són perennes
S'ha desenvolupat el matollar per l'acció de l'home

Paisatge Vegetal de lesCanàries
La vegetació és escassa pero hi ha una gran varietat:
Per sota dels 400m-matollar
entre 600 i 1200m-zona més humida, muntanya verda
més de 1500m-pi canari
més de 2000m-matollar de cim
més de 2600m-violetes del Teide

Paisatge vegetal de Muntanya
Alts pirineus:
-Pis subalpí-pi negre i avet
-Pis alpí-prat
-Pis nival-plantes rupícoles
La resta de muntanya
-Bosc caducifoli-atlàntic-Bosc perennifoli-mediterrani

2-
Són les conseqüències que comporten les activitats humanes sobre el medi.

3-
El diòxid de carboni (CO2) que emeten les indústries i les centrals elèctriques que cremen carbó o derivats del petroli passa a l'atmosfera i reté l'escalfor que surt de la superfície de la Terra, això dóna lloc a un escalfament global del planeta.
El diòxid de sofre (SO2) és elcontaminant més característic del medi urbà i el causant de processos contaminants com la pluja àcida.

La pluja àcida es forma quan el SO2 es combina amb el vapor d'aigua de l'atmosfera i dóna lloc a l'àcid sulfúric. Els núvols resultants deixen caure aigua àcida que afecta de forma molt greu la vegetació.
Els òxids de nitrogen (N2O, NO, NO2), procedents de la combustió de motors en...
tracking img