Geopolitica del mon actual

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (825 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Constitucionalisme i parlamentarisme
Avui dia, la majoria dels països industralitzats d’occident s’han proveït de sistemes políticsdemocràtics que descansen damunt três pilars bàsics:
-el respectei la salvaguardia dels drets humans contiguts en la declaracio de drets aprovada per l’ONU el 1948. Comprèn tant els drets individuals com els cl·lectius.
-la sobirania popular que es concreta enl’elecció dels seus representants per sufragi . , defensa la necessitat d’un contracte social entre governadors i governats.
El parlamentarisme que garanteix el pluralisme polític i la divisió de poders.Els partits organitzen els grups parlamentaris entre els diputats electes de cada partit.
L’autoritat suprema de l’estat és exercida per un monarca o per un resident electe. Els seus poders estándeterminats per la constitució que varia segons els diferents estats
Unitarisme i federalisme
Els estats democràtics poden organitzar els diferents nivells de poder segons models uniformistes:
-elsestats unitaris, és a dir, els que tenen una organització uniforme per a tot el territorio. N’hi ha que són molt centralistes com frança on l’estat és qui ho governa tot, i altres com Bèlgica yEspanya on hi há una organitzacio descentralitzada.
-el model d’estat federal que parteix del reconeixement de la personalitat dels diferents estats que l’integren. Cadascun d’aquests estats gaudeixdeldret a legislar i a tenir institucions polítiques pròpies. Aquest és el cãs d’alemanya y els Estatd Units.
El Puralisme polític
Lexistència de diferents partits polítics que lluiten peraconseguir el poder a través de les eleccions és un tret característic de la democràcia parldeametària. Cada partit representa una ideología i proposa solucions per alsdiferents problemas que afecten la societat. Els electors elegeixen i els partits tenen un paper fonamental com a portaveus de l’opinió pública i...
tracking img