Ghjkhk

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (319 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L protctorat spañol dl marroc:l mapa trcta dl protctorat spañol dl marroc situat al nord dl marroc ntre els añs 1900-1930.n akest mapa podm observar 1 srie d variabls,posesionsspañoles,guarnicions spañoles,drrotes spañoles i evolucio dls limits.la informacio dl mpa sta rpresntada,amb linies,punts,flechs i pictograms.com a tndencia general podm obsrvar lmovimnt d ls líneas d control d’spaña sobr l marroc.la informacio ms dstacada d’aqust mapa n l q l trritori n si s rfreix s: - l 1906 rpresntat x 1 linia vermlla,l tractatd’algsires,limit ntre zons d’influencia spañola y frncesa. - l1912rpresntat x 1 linia vrde,l tractat hispanofrnces,limit dl protctorat spañol. – l 1930,amb 1 linia rosa l limit dl protctoratspañol. –l 1921 rprsntat amb linia vrdes la rtirada d’annual.
X ultim tnim rprsntat alguns fets mnys significatius xro tmb importants,q sn els sguents: -l 1900 posesions spañols d,tangr,ceuta,pnyal d velez d l gomera,pnyal d’alhucemas i mlilla. –amb punts blaus ls guarnicions spañoles. –amb spases ls drrots spañoles d’annual al 1921 y barranco dl lobo al 1906.
Lcontst historic d‘aqut mapa comnça al 1906,amb la conferncia d’algesiras i l tractat hispano frnces al 1912 vn stablir 1 protctorat francospñol al marroc.l protctorat spañol almarroc era 1 zona mb poc vlor economic i noms bneficiava a ls compañies mineras.ls clases populars stavn n contra d ls guerrs colonials.els dfnsors d la política colonial ern elsanoments africanistes,1 cercle propr a la corona y alfons 13.dsd 1909 la guerra dl marroc noms avia parat amb la 1º guerra mundial 1914-1918.frança i spaña volien tornar a conkerirtrritori,pero rifenys,sobr tots abd el-krim s vn nfrontar amb exit. La drrota d ls trops spñoles a annual al 1921provoca 1 dbat sobr l’organitzacio y la prparacio dficients delexrgit .
tracking img