Glicòlisi

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (976 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Les reaccions catabòliques que tenen lloc al hialoplasma són anaeròbiques, és a dir, no requereixen oxigen. No oxiden totalment els substrats sobre els quals actuen però produeixen molècules méssenzilles que posteriorment passaran als mitocondris, on finalitzarà el procés d'oxidació.

Catabolisme de glúcids: la glucòlisi

El punt central de la degradació de glúcids a les cèl·lules és laglucosa, que pot procedir de diverses fonts segons estiguem parlant d'organismes animals o vegetals:
• Sucres de la dieta
• Degradació de reserves (glucogen o midó)
• Transformació d'altrescompostos en glucosa (gluconeogènesi)
• Síntesi de glucosa a partir de matèria inorgànica durant el cicle de Calvin de la fotosíntesi.
[pic]

La glucòlisi (també anomenada viad'Embden-Meyerhof) és un conjunt de reaccions anaeròbiques que tenen lloc al hialoplasma i que degraden la glucosa (6C) a dues molècules de piruvat (3C). En aquest procés es produeix la fosforilació a nivell desubstrat de dues molècules d'ATP a partir d'ADP i Pi i dues molècules de NAD+ són reduïdes a NADH.
Les reaccions de la glucòlisi són les següents:
1. Fosforilació de la glucosa a glucosa-6-fosfat(G-6-P) amb un grup fosfat cedit per una molècula d'ATP. Aquesta reacció, que consumeix energia, està catalitzada per una quinasa, l'hexoquinasa.
2. Isomerització de la G-6-P a F-6-P (fructosa-6-fosfat),catalitzada per una isomerasa.
3. Fosforilació de la F-6-P a F-1,6-diP (fructosa-1,6-difosfat) amb un grup fosfat cedit per l'ATP. Aquesta reacció, que també consumeix energia, està catalitzada peruna altar quinasa, la fosfofructoquinasa.
4. Trencament de la F-1,6-diP en dues trioses fosfat, la DHA-P (dihidroxiacetona fosfat) i el GAL-P (gliceraldehid-3-fosfat). Aquesta reacció està catalitzadaper l'aldolasa.
La DHA-P i el GAL-P poden ser convertits l'un en l'altre per una isomerasa. Aquesta reacció d'isomerització és ràpida i reversible. En l'equilibri el 96 % està en forma de DHA-P,...