Guerra mundial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1396 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 12 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA.9 La segona guerra mundial (1939-1945)

Les causes de la guerra.

- La causa de fons de la guerra fou la inestabilitat internacional. Consistia en la venjant-se d’Alemanya al ser humiliada en el Tractat de Versalles, la depressió econòmica causada per la crisi de 1929 i l’auge de les ideologies totalitàries.

- La causa immediata fou la política exterior agressiva delsestats totalitaris (Itàlia, Alemanya i Japó), que constituïren l’Eix Roma-Berlín-Tòquio. Aquesta política agressiva no fou continguda a temps per la Societat de Nacions, ni per les democràcies occidentals, que optaren per una política de concessions per a tractar d’evitar la guerra.

Els blocs contendents

El conflicte durà sis anys (de l’1 de setembre de 1939 fins a 5 d’agost de 1945), i enaquests temps els contendents lluitaren en dos blocs: les potències occidentals o aliats, liderats pel Regne Unit i França, i les potències de l’Eix, liderats per Alemanya i Itàlia. En el transcurs de la guerra, ambdós bàndols s’ampliaren.

Les característiques de la guerra

La contesa adquirí una sèrie de característiques innovadores e front dels conflictes anterior. Foren els següents:

- Laguerra va atènyer una gran extensió territorial, ja que afectà uns 60 països de tots els continents i uns 800 milions de persones, que sofrien l’ocupació enemiga. Adquirí també una crueltat desconeguda.

- Els esforços de tots els combatents es bolcaren a guanyar la guerra: es mobilitzà més de 100 milions de persones; l’economia s’organitzà en funció de la guerra, s’utilitzà els materials blindats,armes com les bombes i espies i bombardejos com l’aviació.

La primera etapa de la guerra (1939-1942)

Es caracteritzà per les victòries de les potències de l’eix.

- Alemanya desenvolupà una >, basada en atacs massius i per sorpresa. Així, Alemanya ocupà quasi tota l’Europa Occidental. En canvi, Regne Unit, no va poder pertànyer a Alemanya perquè resistiren els atacs.

- Per la sevabanda, Japó bombardejà i destruí el 1941 la flota nord-americana. Així foren com els Estats Units, entraren en el conflicte, i el pacífic es convertí en un nou escenari de guerra.

La segona etapa de la guerra (1942-1945)

La segona etapa de la guerra es caracteritzà per:

- La contenció del les potències de l'Eix: Japó por EUA; Alemanya per Regne Unit i França i Itàlia pels aliats

- Al 1944es propagaren grans ofensives: s'alliberà Europa occidental, la penetració d'Alemanya per l'est per parts del aliats i per l'oest per part de l'URSS. Aquest fet provocà el suïcidi de Hitler dos dies després de l'executació de Benito Mussolini
Japó continua lluitant contra EUA i només es rendí quan aquests utilitzaren una bomba atòmica en dues ciutats de Japó.

Les conferències de pau.

Lasegona Guerra Mundial no acabà amb un tractat de pau. L’organització de la pau i la implantació d’un nou ordre internacional es realitzaren en diverses conferències, celebrades abans i després del final de la guerra.

- El 1945 abans de finalitzar la guerra, els aliats es reuniren en tres conferències:

· Conferències de Jalta i de San Francisco es creà l’ONU. Els seus objectius eren mantenirla pau i la seguretat internacional. Així el 1948 es promulgà la Declaració Universal dels Drets Humans.

· Conferència de Potsdam s’acordà la divisió d’Alemanya i del a ciutat de Berlín en 4 zones militars: nord-americana, britànica, francesa i soviètica.

- En 1946, finalitzada ja la guerra, se signaren els tractats de pau amb diversos països i es rebutjaren les fronteres d’Europa.

Lesconseqüències del conflicte.

- En el pla polític: provocà la caiguda dels règims totalitaris.

- En el pla internacional: Europa perdé definitivament la seva hegemonia mundial. Aquesta fou substituïda per un nou ordre internacional, liderat per les dues superpotències vencedores en el conflicte, Estats Units i l’URSS que no tardaren en enfrontar-se. També sorgiren nous estats.

- En el...
tracking img