Historia de la guitarra

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1063 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Segons la teoria de Maurice J. Summerfield, la guitarra elèctrica deu descendir dels instruments romans
tranbur o cítara, portats a Espanta pels romans aproximadament a l'any 400 d.C. Aquesta teoria s'oposa
totalment a la convencional, que diu que l' antecessor de la guitarra es el ut, instrument portat a Espanta pels
moros després de l' invasió d' Espanya durant el segle VIII.
Hi haevidencies de que un instrument de Quatre cordes semblants a la guitarra va ser tocat pels Hitites ( els
que van ocupar la regió ara conescuda com Àsia Menor i Síria) a proa de l'any 1400 a.C. Aquest instrument es
caracteritzava pels seus costats suaus i corbs (una de les primeres característiques bàsiques de qualsevol
instrument identificable com antecedent de la guitarra). Els grecs també vanfabricar un instrument semblant
que després va ser modificat pels romans. Ambdues versions sembla que no tenen costats corbs. El que es
interessant aquí es aquesta cítara romana que va aparèixer a Espanta segles abans de la invasió morisca.
A pesar de tot això, s'ha interpretat que el primer instrument precedit de la guitarra que va aparèixer a Espanta
el va fer només de aquesta invasió ambl'introducció de l' ut aràbic al sud. Però amb la introducció de la
cithara romana segles abans, podem dir que a pesar de l' influència de l' ut al desenvolupament de la guitarra
no es el seu antecedent. D'acord amb aquesta teoría la guitarra espanyola va derivar del tanbur dels Hitites.
En canvi, es possible que després de l' arribada dels moros a Espanya, la cítara romana i l' ut aràbic s'
haguessinmesclat e influenciat mútuament durant varis segles. Però no hi ha una documentació específica
entorn això, podria ser que els constructors de les ut i citares haguessin vist el treball dels altres, extés a través
de les presentacions dels trobadors viatgers.
Per l'any 1200 d.C. la guitarra de quatre cordes havia evolucionat en dos varietats:
La guitarra morisca, que tenia un fons arrodonit,un pal ampli i varies incisions a la tapa per a la sortida del so,
i la guitarra llatina, que s' assembla més a la guitarra moderna amb un sol bec i un pal més estret.
A finals del segle XV la vihuela va néixer afegint dobles cordes e incrementant el seu tamany. Era un
instrument de corda polsada amb un pal més llarg (la longitud vibrant de les cordes era de 72 a 79
centímetres) amb deu u onzetrasts i sis ordres. La vihuela es va convertir en l' instrument preferit de la Cort
Espanyola i Portuguesa y va mantenir la seva popularitat fins a finals del segle XVII, quan els instruments
orquestrals i de teclat es van tornar més populars.
Encara que la guitarra va existir simultàniament durant aquest període, la vihuela i el llaüt la van seguir fins a
finals del segle XVII, quan es vanafegir bastants cordes al llaüt i era molt difícil de tocar i afinar. Per altre
part, la vihuela va ser reemplaçada lentament per la guitarra de cinc o sis cordes (les quals tenien set o nou
cordes respectivament: una corda aguda simple i tres o Quatre ordres de cordes). Va ser probablement la
adicció del cinquè ordre a finals del segle XVI el que va donar a la guitarra més flexibilitat i ámbitsonor, i
així va aprofitar el potencial repertori que l' hi havíen legat els seus antecedents.
A finals del segle XVIII i principis del XIX, algunes guitarres utilitzaven sis cordes simples i van utilitzar
unes barres de reforç a baix de la tapa harmònica. Aquestes barres van ser afegides per reforçar l' estructura i
van permetre aprimar la tapa per obtenir una major ressonància i una millordistribució del so al llarg de la
tapa harmònica. Altres desenvolupaments contemporanis inclouen l'ús d'un pal reforçat i elevat utilitzant
fusta, i la aparició d'un mecanisme de cargol metàl·lic en lloc de les clavetes de fusta per afinar. (Es important
destacar que el trast elevat ha tingut un gran impacte a la tècnica de l' instrument perquè les cordes estaven
massa lluny de la tapa...
tracking img