Historia del arte: resumen barroco

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2713 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ART BARROC I ART ROCOCÓ

CONTEXT HISTÒRIC
El segle XVII es caracteritza pels problemes derivatsde l'oposició entre l'Europa catòlica i l'Europa protestant. Aixó dóna com a resultat una separació tant política com ideològica entre els països europeus. França crea un estat absolutista centrat en el poder del rei, Anglaterra en canvi, va passar df'una monarquia absolutista a una monarquiaparlamentària. A Espanya, comença un període de decadència que no es veu reflectida en les arts ni les lletres.
Aquest mateix segle, porta un canvi de dinastia a Espanya i la consolidació dels Borbó francesos enfront dels Habsburg,es reflecteis en un canvi de gust envers el que era francès.

El Barroc és el moviment artístic cultural i social, comprès entre 1600 i 1780. S'origina en Roma a partir deles formes del “Cinquecento” renaixentista però pronte es va diversificar en diversos estils i formant les seves propies característiques a cada país.
Una de les característiques més importants i destacades és la integració total de les arts plàstiques.

El Barroc, té el focus més inflüent en la Roma papal, centre d'un art contrareformista que va derivar cap a un barroc exuberant i que vaingluir en tot l'art europeu dels segles XVII-XVIII. Va tenir gran importància la Cort espanyola dels Habsburg, amb centres com Sevilla, València, Toledo, Madrid però també a Nàpols o a Flandes. A França adopta formes més academicistes, i Holanda va construir un focus burgès i protestant de gran riquesa artística però sobretot pictòrica.

El Rococó, desenvolupa principalment al segle XVIII i té elsseuf focus més importants a França, on aquest estil es limita a les residències senyorials, i Alemanya on defineix gairebé exclusivament l'arquitectura monumental, civil i religiosa de diverses zones. A Espanya, aquest moviment no arriba fins a finals del segle XVIII amb l'obra artística de Goya com artista destacat.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Barroc:
Entenem per Barroc l'estil que durant elssegle XVII i una part del XVIII sorgeix a Itàlia i s'estén per Europa, amb un llenguatge propi i complex, amb diverses solucions estètiques i formals i una visió contradictòria però unitària fruit de l'esperit de l'època.
Es manifesten principalment tres poders: l'esglèsia, la monarquia i la burgesia.
Podem dividir la produccó artística en dos grups; la derivada de la burgesia protestant i la queprové de l'Esglèsia i del poder reial.
Les obres del barroc estan interrelacionades, és a dir, les tres grans arts ( pintura, escultura i arquitectura) busquen la unitat, busquen un art total i globalitzador de totes les manifestacions artístiques del moment. És així que l'arquitectura barroca es converteix en l'art que acull la pintura i l'escultura i les integra en un tot unitari en el qual lesarts plàstiques són elements bàsics de la representació.
Rococó:
El terme rococó fa referència a un qualificatiu que caricaturitza i tracta despectivament el que fa referència a la decoració del segle XVIII.
És un estil ric, suggeridor, fruit d'una època desenvolupada a França i amb gran acceptació al reste d'Europa. Art al servei de la comoditat, del luxe i de la festa, i en part prefigural'art burgès del segle XIX.
També representa un canvi en la concepció de l'art, que es fa més humà.
S'hi aplica el terme de “l'art per l'art” que correspon amb una societat frívola, cansada, passiva i superficial que busca plaer i repòs en l'art. És un art distanciat i refinat, essencialment aristocràtic, on la bellesa predomina de manera absoluta. El Rococó es també l'últim estil comú a totEuropa occidental, un estil com a identitat compartida per una comunitat cultural.
URBANISME I ARQUITECTURA
L'art barroc es caracteritza perquè és un art integrador d'espais en un tot unitari, dins l'arquitectura, es busca una integració tant d'edificis com de monuments en el marc urbà amb una finalitat pràctica i simbòlica.

URBANISME
En aquesta època sorgeixen els plans reguladors d'allò que...
tracking img