Historia espanya

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (303 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
VOCABULARI. TEMA 12: LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA (1931-1936)
TRENTISTES: nom que rebia un sector de la CNT, defensaven una orientació més moderada i netament sindicalista i mostraven un certsuport a la República.
AFRICANISTES: Militars de l’exèrcit d’Àfrica (el Marroc, etc.) considerats els més intervencionistes en afers polítics.
BIENNI NEGRE: Terme amb el qual les esquerres van anomenarels dos anys de govern conservador, pel fet que el consideraven una època de dificultats per a les forces progressistes a causa de la paralització de reformes.
FRONT POPULAR: Coalició de partitsrepublicans d’esquerra, socialistes i comunistes. Es van formar a Euorpa per frenar el progrés dels règims feixistes.
LLEI DE CONGREGACIONS: limitava la possessió de béns als ordres religiosos i vapreveure la possibilitat que foren dissolts en cas de perill per a l’Estat.
LLEI DE RETIR DE L’OFICIALITAT: Establia que tots els oficials en actiu havien de prometre la seua adhesió a la república, peròsel’s donava la possibilitat de retirar-se amb el sou íntegre si ho volien.
LLEI DE REFORMA AGRÀRIA: El seu objectiu era la modernització de l’agricultura. La llei permetia l’expropiació senseindemnització de les terres d’una part de la noblesa, mentre que les cultivades de manera deficient i les arrendades sistemàticament es podien expropiar indemnitzant-ne els propietaris.
ESTATUTD’AUTONOMIA: L'estatut d'autonomia és la norma bàsica d'una comunitat autònoma espanyola.
MISSIONS PEDAGÒGIQUES: Formades per grups ambulants d’estudiants, professors i intel.lectuals que portaven a les zonesrurals biblioteques, cors, conferències, cinema I grups de teatre, com La Barraca.
CAS DE L’ESTRAPERLO: una ruleta trucada que, per mitjà de suborns, s’havia intentat implantar en diferents casinosespanyols.
LLEI DE CONTRACTES DE CULTIU: Aquesta llei permetia als llauradors arrendataris de les vinyes (rabassaires) accedir a la propietat de la terra que treballaven pagant als propietaris uns...
tracking img