Illa pascua + sostenible

Páginas: 12 (2833 palabras) Publicado: 16 de octubre de 2010
INFORME FINAL
Anàlisi, diagnòstic i propostes de millora per a un
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE de la
illa de PASCUA, Xile.

Índex

1. Introducció
2. Anàlisi
3. Diagnòstic
4. Objectius i estratègies i previsions de futur
5. Conclusions

1. INTRODUCCIÓ

Rapa Nui –nom indígena de la illa de Pascua– ofereix el testimoni d’un fenomen cultural únic en el món.
Lailla compta amb la presència d’àrees naturals i culturals de caràcter patrimonial i monumental, reconegudes i valorades turísticament a nivell nacional i internacional com és el Parc Nacional de la illa de Pascua declarat Patrimoni de la Humanitat al 1995 per la UNESCO.
Dit Parc Nacional compta amb la majoria de recursos arqueològics, estàtues (moais), altars cerimonials (ahu), manifestacionsd’art rupestre, que el seu conjunt constitueix un patrimoni únic al món que fan d’aquest Parc i de la pròpia illa, en un extraordinari museu a l’aire lliure.

Avui en dia les estadístiques Xilenes mostren el creixement continu i significatiu del turisme de la illa, a tal extrem que repercuteix al 100% de la població autòctona, ja sigui directa o indirectament. Alhora que sense una bona pràctica igestió d’aquest turisme pot constituir una veritable amenaça per a la mateixa tal i com ja va patir en el passat a causa d’una mala gestió dels seus recursos. La seva història ens ha demostrat com la població Rapa Nui va ser causant de una desforestació total de la vegetació originaria per l’abús dels humans a l’hora de fer-se amb els recursos de la illa.
D’aquesta manera observem que el turisme entota la seva expressió és la principal activitat productiva de la illa, la seva població pràcticament no té altra font d’ingressos, és per això que s’ha d’aconseguir un desenvolupament sostenible de l’activitat turística.

2. ANÀLISI

Per a l’anàlisi global de turisme realitzat de la illa de Pascua, s’ha utilitzat la tècnica d’anàlisi DAFO doncs he pogut identificar un seguit defortaleses i debilitats en el territori, que seguidament detallaré a mode sistemàtic, que poden influir en l’objectiu principal de desenvolupar un turisme sostenible basats en les seves potencialitats i limitacions.

ASPECTES POSITIUS

• Àrees naturals i culturals de caràcter patrimonial i monumental reconegudes nacional i internacionalment.
• Parc Nacional de la illa de Pascua, declaratPatrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
• Clima tropical, pel que els estius i els hiverns són temperats.
• Diversitat d’activitats turístiques.
• Creixement significatiu dels turisme receptiu de la illa.
• Creixement significatiu dels productes turístics durant els últims anys fet que ha incrementat la inversió pública en infraestructura bàsica.
• Posseeix una suficientplanta turística que acull diferents segments de mercat.
• S’està construint un liceu d’ensenyament mitjà tècnic professional – anomenat Proyecto Aldea Educativa – orientat a aspectes medi ambientals i serveis turístics.

ASPECTES NEGATIUS

• La planta turística ofereix diverses qualitats, tot i així s’hauria de millorar-ne la qualitat per assolir coherència amb les expectatives d’unturisme d’alts ingressos.
• Infraestructura turística i equipaments d’ús públic millorables per aconseguir el nivell d’estandardització amb normes internacionals de qualitat.
• Deficient conservació i restauració de les restes arqueològiques estant aquestes desprotegides sense cap tipus de barreres ni semblants.
• L’aeroport només opera amb una única línia Aérea, LAN CHILE.
•Irregular i baixa freqüència d’arribades nàutiques.
• Les empreses turístiques són de baixa qualitat turística, nombre reduït d’establiments qualificats per SERNATUR.
• Baixa professionalització dels recursos humans que treballen en les empreses turístiques.
• Desaprofitament turístic de les àrees silvestres protegides. Falta de propostes ecoturístiques.
• Problemàtica...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Illa de Pascua
  • Pascua
  • Pascua
  • Pascua
  • LA PASCUA
  • La pascua
  • La Pascua
  • Que Es La Pascua

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS