Iluminación

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1367 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM EXÀMEN PARCIAL IL·LUMINACIÓ

Propietats de la llum

Absorció:
Quan la llum incideix sobre un cos pot ser absorbida per aquest. Llavors la llum es transforma en calor o produeix un tipus de reacció química.
Alguns cossos, segons la seva composició, absorbeixen només una o varies longituds d’ona, reflectint les restants. Així un objecte verd absorbeix totes les longituds d’ona menys ladel verd. Un objecte blanc no n’absorbeix cap i un de negre les absorbeix totes.

Reflexió:
Quan la llum incideix sobre una superfície i aquesta NO absorbeix totes les longituds d’ona, una de la llum reflectida. Aquesta reflexió pot ser “especular”, “semiespecular” o “difusa”.
-Especular: quan la llum incideix sobre una superfície llisa (aigua, vidre), en aquest cas l’angle de sortidadels rajos (angle de reflexió), serà igual al angle d’incidència.
-Semiespecular o difusa: si la superfície on es projecta la llum es mate o rugosa.

[pic]
L’angle d’incidència (I) és igual al de reflexió (r), respecte al de la normal (N)

Transmissió
Quan la llum travessa un cos no opac es transmet de diferents maneres segons la naturalesa del cos, si aquest es transparent (1) la llum no estransformada, si el cos és translúcid(2), la llum es difon, suavitzant-se.
Si la llum incideix sobre un cos que no pot travessar direm que es opac(3).
La llum pot ser transmesa de manera selectiva si travessa un cos transparent o translúcid que estigui acolorit. En aquest cas només deixarà passar certes longituds d’ona (filtres).

Difusió
La difusió pot produir-se per reflexió (a) o pertransmissió (b), segons si la superfície es rugosa o mate, o bé translúcida.

Dispersió
És la descomposició de la llum en els diferents colors que la formen. Una llum blanca al incidir sobre un prisma es descompon en els diferents colors que la componen.

Refracció
Quan la llum passa d’un medi transparent d’una determinada densitat a una altra densitat diferent (aire-aigua, aire-vidre,...) esprodueix una desviació en la seva trajectòria.
Aquesta desviació depèn de l’angle en que la llum incideix en el nou medi i també de la densitat d’aquest.
L’índex de refracció és la relació entre el sinus de l’angle d’incidència i el sinus de l’angle de refracció.

[pic]
Reflexió/refracció

Difracció
Al col·locar un cos opac davant d’un focus emissor de llum, es produeix una petita desviacióen els rajos de llum que delimiten el contorn del cos.

Llei de la inversa del quadrat
La intensitat de la llum que rep una superfície situada davant d’una font lluminosa, augmenta o disminueix de forma inversament proporcional al quadrat de la distància que existeix entre aquesta i la font de llum. Així, per exemple, si estem il·luminant un objecte amb un focus que està situat a una distànciad’un metre i el separem fins dos metres, l’il·luminació no disminuirà la meitat, sinó quatre vegades.

P(w)= I(a) · V(v)
LA LLUM
Característiques
La llum és una de les formes d’energia electromagnètica que existeix a la natura, essencial per a representar el mon amb imatges.
L’energia lluminosa és irradiada d’una font, sigui el Sol o algun emissor artificial.
Es propaga en línia recta enforma de rajos (fotons), els quals es desplacen en forma d’ones. La velocitat de propagació de la llum en el buit és de 300.000 Km/s.
Magnituds
El tipus de llum ve determinat per la “longitud d’ona”, aquesta és la distància entre dos crestes immediates. Es representa per la lletra grega “lambda” i es medeix en nanòmetres(nm), (1nm=1mm/1.000.000).
L’amplitud (A) és la distància entre el punt mésalt de la cresta i el més baix del ventre de l’ona.
La freqüència, és el nombre d’ones per segon que passen per un punt determinat.

Qualitat de la llum

Dura: -direccional
-temporal
-fa ombres.

Suau: -multidireccional
-intemporal
-sense ombres

Espectre visible
Els nostres ulls només poden distingir l’acció d’una petita part de l’energia electromagnètica (llum). Aquest...
tracking img