Imperialisme africa s. xx

Páginas: 19 (4747 palabras) Publicado: 6 de junio de 2011
Treball de síntesi :

“L’expansió imperialista europea

a l’Àfrica”.INDEX

Imperialisme i colonialisme 3
Causes de l’imperialisme 3
Causes primàries: 3
Factors econòmics: 3
Factors polític-militars: 4
Causes secundàries: 5
Factors ideològics i culturals: 5
Factors demogràfics: 5
Factors científics i tecnològics 5
Repartiment del continent africà: 5
Àfrica precolonial 6Característiques del repartiment del continent 6
Sistemes d’ocupació colonial 6
Rivalitats internacionals 7
Conseqüències de l'imperialisme per als pobles colonitzats 10
Bibliografia 12
Webgrafia 12Imperialisme i colonialisme
L'imperi d'una potència és el conjunt de les seves colònies. Les dissensions polítiques o l'afany d'independència a noves terres van provocar una sèrie denoves agrupacions. La colònia era, abans que res, emigració. Però emigració amb un cert caràcter polític: succeeix quan un poble o govern estén la seva sobirania i estableix un control polític sobre un altre territori com a font de riquesa i poder.
L'imperi no té una base demogràfica, sinó militar; no és l'emigració, sinó conquesta. És un fenomen d'expansió que condueix a l'absorció total del poblesotmès. L'imperialisme en el sentit modern s'aplica a la intenció d'un país que aspira a imposar la seva influència política, cultural i econòmica en altres territoris situats més enllà de les seves pròpies fronteres. Aquesta relació conclou quan el poble subjugat assoleix la seva sobirania o s'incorpora a l'estructura política de la metròpoli en igualtat de condicions.
El colonialisme de l'èpocamoderna va ser el procés històric ocorregut entre els segles XVI i XX, mitjançant el qual Europa s'expandeix en altres continents conquerint territoris i fixant colònies en ells, procés que portaria conseqüències de sentit comercial, polític i ideològic. Va començar a mitjans del segle XV i pot dividir-se en dues fases: la primera compren des de 1415 fins a 1800 aprox., i la segona des de 1800 ala segona guerra mundial.
Matisacions que diferencien ambdós termes:
a) Colonialisme: Sol posar-se en relació amb les primeres fases de l'expansió europea, segles XVI al XVIII, impulsat per una política mercantilista: es controlen territoris per comerciar amb els nadius.
Hi ha un valor estratègic per dominar rutes o àrees d'influència, però no està gaire definida una actitud de conquestacontínua i sistemàtica de territoris, en les que s'arribi a una situació de repartiment literal d'un continent entre diverses potències.
Durant 60 anys, a partir de 1815, no hi va haver importants rivalitats colonials: d'acord amb els principis del lliure comerç, es considerava innecessari exercir una influència política en les àrees amb què es negociava.
No hi va haver un conflicte obert entreeuropeus i tampoc cap programa o doctrina sistemàtics. Tanmateix, a partir de 1880, hi ha un canvi d'actituds, típiques d'un imperialisme.
b) Imperialisme: aquesta expansió té importants connotacions nacionalistes: es busca la conquesta de territoris per arribar a ser una potència mundial.
Encara que la influència cultural és important sobre els pobles sotmesos, no es busca tant la transformaciócultural d'aquestes zones, com el control polític i econòmic. Importants també els aspectes d'expansió militar, potencialitat, estratègia...
Causes de l’imperialisme

Causes primàries:

Factors econòmics:
a) La necessitat de matèries primeres i mercats: En les últimes dècades del XIX, es produeix un gran impuls de la industrialització. El desenvolupament és especialment important al sector químic,petrolier, dels transports i dels mitjans de comunicació. En aquests anys el paper preponderant en l'economia mundial passa de la Gran Bretanya i França a Alemanya, i més tard a EUA i Japó.
Per mantenir aquesta expansió, les principals potències industrials del món necessitaven, per una part matèries primeres abundants i barates per produir de forma competitiva, i d'altra banda, mercats on...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • AFRICA EN EL S
  • Africa En El Siglo Xx-Xxi
  • Narrativa S Xix Y S Xx
  • hitos s xx
  • vista panorámica s XX
  • Segunda mitad del s xx
  • Corrientes Artisticas S XX
  • Transicion del alfabeto en el s xx

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS