Intercambiador de plaques

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (616 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.3 Introducció:

1.3.1 Teoria de bescanviadors de plaques.

• Classificació del bescanviador pel seu flux:

Aquest és un bescanviador de flux paral•lel, ja que els dos fluxos entren perdiferents extrems de d’intercanviador, avancen en sentit contrari i surten per extrems oposats de d’intercanviador.

• Classificació del bescanviador per la seva construcció:

És un intercanviadorformat per un conjunt de plaques.
Característiques habituals:

- Disseny flexible per les opcions del material, mida, tipus i número de plaques.
- S’obtenen coeficients de transferència de calorelevat.
- El principal avantatge és la senzillesa de la construcció que facilita la neteja del bescanviador i permet modificar l’àrea d’intercanvi variant el nombre de plaques.
- No permet treballar aaltes temperatures ni altes pressions.
- S’ha d’observar prèviament la compatibilitat dels elastòmers amb els fluids.
- Aquest últim inconvenient es pot solucionar amb la utilització de plaquessoldades.

Tipus
de
Bescanviador Pressió
Màxima Rang
de
Temperatures Limitacions
Fluid Dimensions
Nominals Comentaris
Plaques amb juntes 1.6 MPa
(És possible arribar a 2,5 MPa depenent de mida itemperatura) -25º a 175 ºC.
(possible -40 a 200 ºC per alguns tipus molt especials) Normalment no és indicat per intercanvi amb gasos, limitacions en flux bifàsic i limitacions per juntes. De 1 a1200 m2.
Construcció modular. Quan és aplicable, normalment és la opció més econòmica.

Nota: Els càlculs teòrics utilitzats s’explicaran detalladament en l’apartat de càlculs.

La pràctica haservit per relacionar els coneixements adquirits de bescanviadors de plaques i assimilar-los per a una aplicació real.

Aplicacions reals:

Sector industrial
(Exemples) Sector energètic
(Exemples)Sector alimentari
(Exemples) Sector naval
(Exemples)
R Recuperació de calor.
Industries químiques i farmacèutiques.
Olis tèrmics.
Industria de l’automòbil. Plantes nuclears.
Sub-estacions de...
tracking img