John stuart mill

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1294 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
JOHN STUART MILL

• Qui era John Stuart Mill? (Londres, maig 1806 —França maig de 1873) va ser filòsof i economista anglès i el pensador liberal més influent del segle XIX. Defensava l'utilitarisme, la teoria ètica ja proposada per el qui va ser el seu padrí Jeremy Bentham.

• Com va viure? Va nèixer a Pentonville, Londres (Anglaterra) i va ser el primer fill de James Mill. Mill vaser educat pel seu pare, amb l'ajuda de Jeremy Bentham i Francis Place. Rebé una educació molt rigorosa i va ser aïllat deliberadament del contacte amb altres nois de la seva edat. El seu pare, tenia la idea de crear una figura intel·lectual. Els tres anys sabia l'alfabet grec i una llarga llista de paraules gregues amb la seva corresponent traducció a l'anglès, a l'edat de vuit anys, coneixia forçaconeixements de la història d'Anglaterra. Als vuit anys, començà a estudiar llatí, geometria i àlgebra i va fer de mestre als seus germans més petits. Les seves lectures principals eren sobre temes d'història i autors clàssics grecs i llatins que es llegien a les universitats de l'època; així a l'edat de deu anys llegia Demòstenes i Plató amb facilitat. El 1818 el seu pare publicà Història del'Índia. immediatament després, comença a estudiar lògica i llegeix els tractats d'Aristòtil. En els anys següents, s'introdueix en l'economia política i estudia Adam Smith i David Ricardo.
També va ser Membre del Parlament pel partit liberal. En la seva obra "Consideracions sobre el govern representatiu", Mill exposa vàries reformes per al parlament i el sistema electoral, especialment entemes de representació proporcional i extensió del dret de sufragi. Però als 20 anys, en 1826, va sofrir una “crisi mental”, descrita detalladament en la seva Autobiografia (1873). Es va rebel·lar contra la seva estricta educació, contra l'utilitarisme (encara que sense trencar amb ell), i es va obrir a nous corrents intel·lectuals com el positivisme de Comte, al pensament romàntic i al socialisme. En1851 Mill es va casar amb Harriet Taylor (Harriet Taylor Mill) després de 21 anys d'amistat. Taylor va anar una important influència sobre el seu treball i idees tant durant la seva amistat com durant el seu matrimoni. La relació amb Harriet Taylor va inspirar la defensa dels drets de les dones per part de Mill. Encara que no va ser professor universitari, Mill va conrear gairebé totes lesbranques de la filosofia, des de la lògica fins a la teoria política passant per l'ètica. En lògica, psicologia i teoria del coneixement, Mill era empirista i positivista. Considerava que el coneixement humà tenia el seu origen i el seu límit en l'experiència observable. Tot coneixement parteix de les impressions sensibles dels subjectes i els conceptes més abstractes es formen a partir de les“associacions” d'impressions realitzades per la ment, aquest és el cridat associacionisme psíquic. Segons Mill la inducció és el principi lògic que permet derivar coneixements universals a partir de l'observació de fenòmens particulars. Després d'haver observat molts cignes blancs particulars podria induir-se l'enunciat universal “Tots els cignes són blancs”. Ara bé, una gran quantitat no equival a latotalitat, “molts” —per més que siguin— no pot equiparar-se a tots “”. De manera que el coneixement científic és merament probable, no necessari, com ja va indicar en el seu moment David Hume, a qui Mill segueix en aquest punt.

• Quina corrent filosòfica representa? L’utilitarisme
• Quines són les seves principals aportacions? John Stuart Mill és el responsable del concepte d'utilitat, ambel seu famós i breu llibre Utilitarisme. Encara que Mill era un utilitarista, sostenia que no totes les formes de plaer tenien el mateix valor, ja que afirmava que "es millor ser un Sòcrates insatisfet que un idiota satisfet". No estava d'acord amb el càlcul hedonista de Bentham, ja que considerava que la qualitat es millor que la quantitat.

• Saps que va defensar els drets de les dones...
tracking img