Jornalers

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1096 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Escena dels jornalers (del minut 21:10 al minut 25:50): Descriu què està passant en aquesta escena i vincula-ho a allò estudiat en els apunts i en l'exercici anterior.
En aquesta escena, podem veure una gran extensió de terra a la qual se li designa 'latifundi'.Aquesta és propietat d'una sola persona i és qui contractava als pagesos que li feien falta només per un temps limitat, tenint encompte que eren pocs els dies perquè es tractava d'una agricultura extensiva de secà. El Josep, com tots els altres jornalers, esperen l'arribada del terratinent. Aquest serà qui seleccioni als treballadors que cregui més qualificats. Totss'agrupen davant seu i amb el dit en l'aire, va escollint als homes que treballeran per a ell. S'aprecia la ràbia i la desesperació en les cares dels que nohan estat contractats. Continuaran vivint en la pobresa i amb prou feines podran alimentar a les seves famílies.

2. Quins grups socials de catalans autòctons apareixen a la pel·lícula? Quin és el posicionament de cada grup respecte la immigració?
a) Es poden veure els catalans de classe alta, que no estan a favor de la immigració. Aquests són racistes i creuen queels immigrants combaten o desfiguren la societat catalana. No senten respecte pels immigrants als quals denominen despectivament 'xarnegos' per alguns catalans. No mostren respecte per l'amor i identificació que senten per la seva terra d'adopció malgrat no saber parlar català o la necessitat que els ha fet emigrar.

b) Els catalans de classe mitjana, tenen la idea que els catalans i els imigrante es necessiten mútuament. Creun queaquests poden progressar en la mesura que col·laborin amb la societat,no només en l'aspecte econòmic, sinó en el cultural, social i polític. El català com el 'nou català' són dues realitats complementàries de la Catalunya dels anys seixanta, que estan condemnats a entendre’s.

3. Quins són els dos papers de les dones en la societat que apareixen a la pel·lícula?  A quin grup social corresponcadascun d'ells?

a). Fins als anys 60 eren poques les dones que no tenien com a objectiu principal el dedicar-se completament a la seva família. És més, la immensa majoria d'elles deixava de treballar alcasar-se o amb el naciemiento del seu primer fill. La seva educació era molt deficitària i des de petites estaven 'programades' per dedicar-se a la feina de casa i ser esposes i mares. Elsemblant d'aquestes, sol ser de tristesa i de infeliç.
  Aquestes dones corresponen al proletariat o la classe obrera.

b). En aquests anys, el turisme va començar a arribar massivament, convertint així en llibertats, mésrelaxades i tolerant costums impensables. Aquest és l'altre paper de la dona, alliberada,relaxada, sense responsabilitats i de classe alta. Disposades a passar-ho bé ia no serdominades perl'home.
4. En quines escenes de la pel·lícula creus que s'està donant el missatge que els fills del matrimoni d'immigrants s'integraran a la nova societat?

En les escenes finals. Amb l'admiració que els nens senten pel país que els ha acollit. Els comentaris dels autòctons com "els fills d'aquests seran més catalans que un mateix". Les ganes d'aprendre la llengua.

'A poc a poc, sorgiria laconsciència d'estar vinculats als altres per una xarxa cada vegada mésdensa d'interessos en comú. A mesura que avança la integració, augmenta la disponibilitat delsindividus a treballar units per la consecució d'objectius comuns '

5. Fes una valoració global de la pel·lícula que contingui tant una opinió personal sobre el missatge que transmet com una reflexió comparant el procés d'immigraciódels anys 60 amb el procés d'immigració dels darrers anys a partir d'escenes o missatges de la pel·lícula.

Es tracta del procés de immigració i d'integració. En els anys 60, era molt normal veure gentemigrar d'una ciutat a una altra. La manca de treball, el poder treure a la família endavant, eral'empenta per provar sort en una altra ciutat.
La causa fonamental de la immigració de gran...
tracking img