Juguetes adaptados

Páginas: 16 (3818 palabras) Publicado: 1 de diciembre de 2010
Com es poden adaptar les joguines per a nens/es amb discapacitat

En algunes ocasins els nens/as que pateixen algun tipus de discapacitat poden utilitzar les joguines comercialitzades, però en moltes altres ocasions l'accessibilitat de materials lúdics per a aquest tipus de nens/es és reduïda o nul·la. Quan la joguina no pot ser usada per part d'aquests nens i nenes tal com es comercialitza,de vegades és possible variar les regles del joc o realitzar algunes modificacions que permetin un aprofitament major de la joguina. Aquestes adaptacions poden ser molt senzilles (com fixar la joguina amb velcro a una base) o requerir la intervenció d'especialistes en el tema (per exemple, traduir els efectes sonors d'una joguina en efectes visuals).
Com sabem, existeixen diversos tipus dediscapacitat (motora, intel·lectual, sensorial...) i amb nivells d'afectació molt diferents. Aquesta diversitat genera una gran dificultat a l'hora de proporcionar valoracions o consells globals relacionats amb la selecció i adaptació de joguines per a aquests tipus de nens/es. No obstant això, existeixen una sèrie de pautes generals que poden servir-nos d'ajuda en aquesta tasca.

Consells generals pera la selecció i adaptació de joguines per a nens i nenes amb discapacitat

- Per al desenvolupament del joc dels nens/es amb discapacitat és de vital importància que el disseny de les joguines sigui "disseny per a tots", de manera que nens/es amb i sense discapacitat puguin utilitzar els mateixos jocs en similars condicions.

- És important elegir joguines versàtils que permetin diversesformes d'interacció i a les que se'ls puguin canviar les regles. D'aquesta manera serà més fàcil adaptar la proposta lúdica de la joguina a les circumstàncies de cada cas.

- Els materials de joc que utilitzin nens i nenes grans han de ser adequats a la seva edat, encara que aquests es trobin en una etapa de desenvolupament anterior. Per exemple, si proporcionem un centre d'activitats de manipulacióa un nen/a de 10 anys amb discapacitat motriu, haurem d'adaptar la seva mida i les seves propostes de joc a l'esmentat nen/a; segurament no ens servirà un centre d'activitats dels que habitualment usen els bebès.

- És important saber que hi ha unes normes de seguretat per a la fabricació de les joguines i hem d'assegurar-nos que les adaptacions que efectuem en els mateixos no introduiranperills a la joguina. Per això és important consultar sempre amb un especialista.

- També és imprescindible consultar amb el pediatre o especialista mèdic corresponent en el cas de què el nen/a estigui portant a cap algun programa de rehabilitació, ja que aquest tipus de professionals ens ajudarà, sens dubte, a valorar l'adequació de cada adaptació o proposta de joc a les característiques de cadanen o nena en particular.

- En ocasions, els nens que pateixen algun tipus de discapacitat tenen ritmes d'aprenentatge diferents als altres nens, per això és important qüestionar i adaptar les indicacions d'edat que es proporciona sobre la joguina.

De tota manera, encara que és important conèixer aquestes consideracions generals a l'hora de pensar en adaptacions de joguines per a nens/es ambdiscapacitat, lògicament hem de partir de les possibilitats i característiques de cada un; això ens permetrà detectar la millor manera de plantejar la interacció de la joguina amb el nen en cada cas particular.

JOGUINES PER A NENS I NENES AMB DISCAPACITAT

A més dels consells i valoracions generals ja comentats, en els apartats següents al·ludirem concretament a consells de selecció dejoguines i suggeriments per a la seva adaptació considerant tres tipus de discapacitat: motora, auditiva i visual.

Joguines per a nens/as amb discapacitat auditiva
Consells per a la seva selecció

- En joguines amb so és important que disposin de control de volum i sortida opcional d'auriculars a fi de poder adaptar el so a la possible resta auditiva del nen/a.
- En el cas que la joguina tingui...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Juguetes Adaptados Res
  • los juguetes
  • Juguetes
  • juguetes
  • juguetes
  • juguetes
  • Juguetes
  • juguete

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS