Jukuyi

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (265 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

|COMPETÈNCIA |ACCIONS /ACTITUDS |QUÈ COMPORTA|CONTINGUTS |ACTIVITATS |
||
|Competència comunicativa: Comprensió significativa de la informació i la construcció del coneixement cada vegada méscomplex, que permetrà generar informació amb noves idees.|
| |Llegir, Escriure | || |
|Lingüística i |Parlar, Escoltar,Conversar, Exposar |Saber comunicar oralment. |Articulació clara; volum, pauses i ritme correcte; mirar el públic; no |Fer exposicionsorals adequades a diferents destinataris |
|audiovisual |Memoritzar |Entendre missatges orals|llegir, assenyalar les parts a les imatges de suport,.. | |
|...
tracking img