La celula

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1017 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La cèl·lula: unitat bàsica del cos

La cèl·lula: unitat bàsica del cos

La cèl·lula: unitat bàsica del cos
Les diferents biomolècules s’associen per formar els orgànuls i aquest s’organitzen en una estructura més complexa que anomenem cèl·lula, que és la unitat bàsica de tots els éssers vius. La cèl·lula és la unitat estructural, funcional i genètica de tots els éssers vius. Les cèl·lulesdel cos humà són eucariotes. Tenen una membrana cel·lular, un citoplasma amb molts orgànuls diferenciats i un nucli ben definit separat del citoplasma per la membrana nuclear.

La cèl·lula: unitat bàsica del cos

La membrana plasmàtica
Estructura molt prima (75 Å). Formada per: Doble capa de fosfolípids. Proteïnes. Colesterol. Funcions: Dóna forma i delimita la cèl·lula. Regula el pas desubstàncies entre l’interior i l’exterior (proteïnes de membrana). Reconeixement cel·lular (proteïnes de membrana).

La cèl·lula: unitat bàsica del cos

El citoplasma i els orgànuls
Citoplasma: espai comprès entre la membrana plasmàtica i el nucli. Hialoplasma: material gelatinós (H2O + sals dissoltes + proteïnes) que omple el citoplasma. És el lloc on es porten a terme la majoria de reaccionsquímiques de la cèl·lula Elements: Xarxa de filaments i microtúbuls formats per proteïnes (forma cel·lular, mobilitat cel·lular, transport intracelular, separació cromosomes en mitosi). Orgànuls: estructures especialitzades que realitzen les funcions cel·lulars.

La cèl·lula: unitat bàsica del cos

Els ribosomes
Orgànuls globulars. Sense membrana. Petits (200 Å). Visibles al MET. Constituïtsper dues subunitats: una subunitat petita, i una subunitat gran. Les dues subunitats estan separades en el citoplasma, i s’uneixen únicament quan han de desenvolupar la funció de síntesi de proteïnes. Formats per ARN i proteïnes. Es poden trobar dispersos al citoplasma o adherits a la membrana del reticle endoplasmàtic rugós (RER), gràcies a unes proteïnes. S’uneixen a una cadena d’ARN (portainformació) i formen una estructura de 5 a 40 ribosomes anomenada poliribosoma, que sintetitza les proteïnes.

ribosomes y poliribosomes, hepatòcit (21145 x) La cèl·lula: unitat bàsica del cos

El reticle endoplasmàtic
El reticle endoplasmàtic és un sistema membranós format per una xarxa de sàculs aplanats o cisternes, sàculs globosos o vesícules, i túbuls sinuosos, que s'estenen per tot elcitoplasma, i que es comunica amb la membrana nuclear externa. Aquest sistema constitueix un únic compartiment amb un espai o llum intern que rep el nom de lumen. Es distingeixen dues classes de reticle endoplasmàtic: El reticle endoplasmàtic rugós o granular (RER), que posseeix ribosomes a la cara externa. Transporta i emmagatzema les proteïnes que sintetitza els ribosomes. El reticle endoplasmàticllis o agranular (REL), que no té ribosomes. Participa en la síntesis, l’emmagatzemament i el transport de lípids.

RER (M.E. 61.560 x)

La cèl·lula: unitat bàsica del cos

L’aparell de Golgi
Està format per un o uns quants dictiosomes (agrupació en paral·lel de quatre a vuit sàculs discoïdals anomenats cisternes), acompanyats de vesícules de secreció. Normalment es troben a prop del nucli.Funcions: Emmagatzematge, empaquetament i transport dels productes sintetitzats pel reticle endoplasmàtic. Síntesi de polisacàrids, sobretot a les cèl·lules glandulars dels epitelis mucosos.
Camilo Golgi (Corteno, 7/7/1843 – Pavia 21/1/1926) Premi Nobel Medicina 1906, juntament amb Santiago Ramón y Cajal, pels seus treballs sobre el sistema nerviós.

La cèl·lula: unitat bàsica del cos L’aparell de Golgi

La cèl·lula: unitat bàsica del cos

Els lisosomes
Són vesícules membranoses esfèriques procedents de l’aparell de Golgi que contenen enzims digestius. Funcions: Digestió de matèria orgànica (interna o externa).

La cèl·lula: unitat bàsica del cos

Els vacúols
Són vesícules membranoses formades a partir de l’aparell de Golgi, del reticle endoplasmàtic o d’invaginacions...
tracking img