La competitividad

Páginas: 7 (1634 palabras) Publicado: 13 de enero de 2011
EXERCICIS TEMA 5: LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

EXERCICI 1: Mesura de la competitivitat de l’empresa I (enunciat).
EXERCICI 2: Mesura de la competitivitat de l’empresa II (enunciat).
EXERCICI 3: Eficiència Operativa (enunciat).
EXERCICI 4: Mesura de la competitivitat de l’empresa III (enunciat i solució).
EXERCICI 1: MESURA DE LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA I
El director general d'unaempresa està preocupat per la pèrdua de la quota de mercat. El director de planificació li presenta algunes dades relatives als competidors principals relatius a l'últim exercici, per comparar-les amb els de l'empresa. A més el director de planificació afirma que la eficiència operativa de l’empresa és del 100%.

|Concepte|Empresa |Competidor |
| | |A |B |C |
|Vendes (en unitats monetàries) |1100 |800 |1200 |950 |
|Benefici abans d'impostos|105 |90 |130 |100 |
|Amortització |110 |100 |80 |150 |
|Treballadors |80 |90 |140 |75 |Es demana:
1. Utilitzant diferents criteris, calcular l’eficiència global de l’empresa i dels seus competidors per a la variable Benefici, Vendes i Cash - Flow.
2. Determinar l’eficiència estratègica de la nostra empresa des de el punt de vista dels beneficis.
3. Explica a partir dels resultats dels dos apartats anteriors les principals característiques d’aquestes empreses. En quin aspectedestaca cadascuna?
4. Si ets un inversor. En quina d’aquestes quatre empreses invertiries? L’elecció seria diferent si busques rendibilitat a curt termini o a llarg termini? Justifica la resposta.
5. Calcular la quota de mercat.

EXERCICI 2: MESURA DE LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA II
El director general d'una empresa està preocupat per la pèrdua de la quota de mercat (abans tenia un 33%). Eldirector de planificació li presenta algunes dades relatives als competidors principals relatius a l'últim exercici, per comparar-les amb els de l'empresa.

Taula 1
|Concepte |Empresa |Competidors |
|  |  |A|B |C |
|Vendes (en unitats monetàries) |850 |800 |1200 |950 |
|Benefici abans d'impostos |105 |90 |130 |100 |
|Amortització|100 |100 |80 |150 |
|Treballadors |80 |90 |140 |75 |

Es demana:
1. Si totes les empreses venen al mateix preu ( preu = 1 unitat monetària), quina quota de mercat té cadascuna?
2. UtilitzantTRES criteris (benefici, vendes per treballador i Cash–Flow), calcular l’eficiència global de les quatre empreses (omplir el quadre).
|Concepte |Empresa |Competidor | |
|  | |A |B |C...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Competitividad
  • COMPETITIVIDAD
  • Competitividad
  • Competitividad
  • Competitividad
  • competitividad
  • COMPETITIVIDAD
  • competitividad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS