La construcion del estado liberal (trabajo)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1613 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Adri Nicolas Valiente
2n Batx A Florida
Adri Nicolas Valiente
2n Batx A Florida


Començarem aquesta practica amb l’analisi de les dues fonts presentades a continuacio, la primera “Pacto de Ostende” i la segona “Circular del Ministerio…” Aquestes dues fonts son primaries, ja que es tracten de dos textos escrits a l’epoca de la que fan referencia. El primer text és politic, ja queparla sobre un pacte, i el segon text es jurídico ja que parla sobre les acords de la Republica.
Pel que fa a l’autor de la primera font, vejem que es individual, i la segona font, es col·lectiva, ja que es una circular del Ministeri de Gobernació.
La finalitat de la primera font es pactar uns acords per a derrocar a Isabel II, i la finalitat de la segona fonts es avisar als ciutadants atravesde la circular de la implantacio de la “República”.
Pel que fa al destinatari, en ambdues fonts son el poble.
La idea principal de la primera font es el pacte de Ostende de 1866 entre els partits progresistes i democratics amb la finalitat de derrocar a Isabel II del seu regnat.
Com ha idea secundaries trobem els diversos acords que varen haver en aquest pacte.
La idea principal de la segonafont es la instauració de una república a causa de l’abolicio d’Amadeu de Saboya.
Com ha idea secundaria trobem qual es el nou tema de la República i que pasaría a un ciutada en cas de violar algún dret exposat en la constitució.
Anem a situar aquestes fonts en el context historic al que corresponen, direm que es troben dintre del periode anomenat “ La Contrucció de l’Estat Liberal” a Espanyaentre els anys 1833 i 1874, en concret a la part del “Sexenni Democratic. Tot justa abans d’haver-se produït el Pacte de Ostende i la instauració de la I República.
La primera font fa referencia al, Pacte de Ostalde, (1866) entre els progressistes, dirigits pel general Prim i els democrates, partidaris del sufragi universal, amb l’objectiu de derroca a Isabel II
La segona font fa referencia almomento en el qual Amador de Saboya abdica i les Corts instauren la I República, on durant aquesta república van haver quatre presidents, Figueras, Pi i Margall, Salmerón i Castelar.
Per tal de poder compendre bé el periode historic que estem analitzant, definirem els següents conceptes que formen part del mateix:
-La república es un sistema politic qe se fundamenta en la constitució i laigualtat davant la lley com a forma de frenar els posibles abusos de les persones que tenen un major poder, del gobern y de la majoria , amb el objectiu de protegir els drets fundamentals i les llibertats civils dels ciutadans, dels qe no poden sustrau-re mai un gobern legitim
-Les Corts Constituyents és el nom que es dóna al parlament o corts, els membres dels quals representen la sobirania nacional ique tenen la missió i la capacitat de dictar o reformar una constitució.

Al 1863, Espanya patia una forta crisi econòmica i política amb el govern moderat de Narváez, que havia implantat amb la Constitució del 1845 tots els seus ideals. En aquest context, progressistes, unionistes, encapçalats per Serrano amb la mort d’Odonnell, i demòcrates, es van unir en l’anomenat Pacte d’Ostende, quepretenia derrocar Isabel II i el règim moderat de Narváez, com bé diu la primera font “No hay para qué referir aquí los detalles de mi acuerdo con las personas más importantes de los partidos progresista y democrático; pero sí importa consignar un hecho que pone de manifiesto el rumbo trazado a la revolución. “
Amb la mort de Narváez al 1868, l’unionista almirall Topete va encapçalar una sublevació,la “Revolució Gloriosa”. Aquest alçament va forçar Isabel II a fugir a França, com bé diu la primera font “Que el objeto, y bandera de la revolución en España, es la caída de los Borbones.” i es va crear un govern provisional dirigit per Serrano i amb Prim com a ministre de Guerra, que va convocar eleccions, amb sufragi universal masculí, a Corts Constituents, on van vèncer els progressistes, i...
tracking img