La misiooonnn

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2113 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1-Classificació dels materials
Naturals (cotó, fusta, marbre, coure, etc...
Els materials Pel seu origen Sintètics (creats per l’ésser es poden classificar: humà) formigó, vidre, paper, cartró, plàstics, etc...
Per les seves propietats (conductivitat elèctrica i tèrmica, ductilitat, mal·leabilitat, densitat, duresa, resistència, fragilitat,tenacitat, plasticitat, flexibilitat, elasticitat, etc...
Els materials més utilitzats

Altres materials
Compostos, fan servir diversos materials
Tetrabrick, format per plàstic, cartró i alumini.
Contraplacat es fabriquen amb cola, a partir de làmines.
Aglomerat amb encenalls i restes de fusta
Fibra de vidre, d’origen mineral aporta resistència i lleugeresa a alguns plàstics,raquetes, bicicletes.
La fibra òptica, pot transmetre molta informació i molt ràpidament, és el material de les telecomunicacions del segle XXI.
La goma d’enganxar termofusible, material adhesiu que s’aplica escalfant-lo.
Aliatges la barreja de dos o més metalls.
L’acer, compost de ferro i carboni
El bronze, barreja de coure i estany
El llautó, una mescla de coure i zinc.
1. Relaciona ambfletxes els materials següents amb el grup al qual pertanyen.

2. Digues si els materials següents són naturals o sintètics.

3. Fes clic sobre els objectes següents i situa’ls sobre el material de què estan formats habitualment.

4. Observa els materials que predominen a casa teva. Fixa’t en quins són el que més es fan servir i explica per què creus que s’han escollit aquests i no unsaltres.

2-La fusta
Com a combustible
Fer estris, eines i armes.
S’ha utilitzat des de sempre Bigues i pilars de les cases
Pasta de paper

Quan s’ha talat l’arbre, convé eliminar la sabaper evitar l’acció dels fongs (putrefacció) i dels insectes (corcs)
Obtenció de la fusta
La tala d’arbres. A l’hivern, amb destrals i serres, es transporten a les serradores.
Manufactura de la fusta. Es treu l’escorça del tronc i després es talla longitudinalment amb serres verticals de vaivé o serres circulars. S’obtenen taulers, taulons, xapes, fulloles i llistons
Assecatge S’apliquen lesfustes de manera que quedin separades de terra i entre elles perquè hi circuli l’aire.
Distribució cap a les ebenisteries, fusteries i fàbriques. La indústria de la fusta elabora l’objecte final amb els taulons naturals. Les branques i l’escorça serveixen per fabricar fustes i taulons artificials. L’escorça també es pot fer servir en la jardineria o com a combustible.3-Propietats de la fusta
Densitat es la relació entre la massa i el volum dels cossos.
Densitat= o

Duresa
La duresa és l’oposició que presenta un material a ser ratllat o penetrat per un altre que és més dur.
Esforç de tracció
Es produeix per les forces d’estirament

Esforç de compressió
Es produeix per les forces d’aixafamentEsforç de flexió
Deformació que representa un element estructural allargat, en una direcció perpendicular al seu eix longitudinal.

Durabilitat
Són resistents als paràsits i als fongs i per tant són molt duradores. Les més duradores la noguera, la tea i la caoba, i les que ho són menys el pi i l’ eucaliptus.
Conductivitat tèrmica i elèctrica
Malaconductora de la calor i del corrent elèctric, per tant es un material idoni per a l’aïllant tèrmic. Els terres de fustes, com la tarima flotant o el parquet, són més càlids a l’hibern que els terres de materials ceràmics.
Lluentor i calor
Algunes fustes, com ara el castanyer i l’acàcia, presentes, un cop polits, una superfície brillant. N’hi ha d’altres que tenen un color especial, és el cas de les...
tracking img