La presidencia de amerika & francia

Páginas: 27 (6604 palabras) Publicado: 12 de septiembre de 2010
Inhoudsopgave
Bladzijde

Inleiding 2

Hoofdstuk 1: Verenigde Staten 3

Hoofdstuk 2: Frankrijk 8

Hoofdstuk 3: Rechtsvergelijking Verenigde Staten versus Frankrijk 14

Conclusie 16

Literatuurlijst 17

Inleiding
Een vergelijking van de bevoegdheden van de president van de VerenigdeStaten versus de bevoegdheden van de Franse president vereist grondige kennis van de regeringsvormen van beide landen. Van belang hierbij zijn zowel de geschreven wetten van de desbetreffende landen, maar ook de ongeschreven wetten spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van de “macht” van de president en hoe de regeringsvorm tot stand komt.

Bij een presidentieel regeringsvorm horen deuitvoerende, wetgevende- en rechtsprekende macht strikt van elkaar te worden gescheiden. De uitvoerende macht ligt meestal bij de president. De tegenhanger van het presidentieel systeem is het parlementair systeem. Landen met een presidentieel systeem zijn zonder uitzondering republieken.
In een presidentieel stelsel wordt het staatshoofd rechtstreeks door de bevolking gekozen. De president is geenverantwoording schuldig aan het congres omdat hij door de bevolking wordt gekozen, dit weer in tegenstelling tot parlementaire systemen waarin de president, de minister-president en het kabinet doorgaans benoemd worden door het parlement of zelfs worden aangewezen door een monarch.

In een presidentieel systeem is de president zowel staatshoofd als regeringsleider. Dit in tegenstelling tot hetparlementaire en het semi-presidentieel systeem waar deze functies gescheiden zijn en er de functie van minister-president bestaat, die de regeringsleider is.

Het semi-presidentieel systeem is een regeringsvorm waarbij de minister-president en de president van een land beide actief participeren in het dagelijks bestuur van de staat. In dit systeem dient de regering (minister-president enministers) verantwoording af te leggen aan de volksvertegenwoordiging en kan zij ook vallen, bijvoorbeeld door een motie van wantrouwen.

De president in een semi-presidentieel republiek is anders dan bijvoorbeeld Duitsland, waarbij het verkozen staatshoofd een hoofdzakelijk ceremoniële functie heeft. De term semi-presidentieel werd voor het eerst gebruikt in 1978 door politicoloog Maurice Duverger ineen beschrijving van de Vijfde Franse Republiek.
Welke zijn de voordelen respectievelijk nadelen van een presidentieel systeem in vergelijking met een semi-presidentieel systeem voor wat betreft de bevoegdheden van de President? Welk regeringsvorm biedt de burger genoeg bescherming tegen willekeur van een president met zijn toegekende bevoegdheid opgenomen in de desbetreffende Grondwet?

Inhet eerste hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de bevoegdheid van de President van de Verenigde Staten. In hoofdstuk twee zullen de bevoegdheden van de President van Frankrijk worden beschreven. Verder vergelijken we de bevoegdheden van de Amerikaanse president versus de Franse president in hoofdstuk drie. Aan het einde bespreken we onze conclusies.

Hoofdstuk 1 Verenigde Staten

Vankolonies naar de Verenigde Staten van Amerika
De onafhankelijkheid van de Verenigde Staten in 1776 was het gevolg van het conflict die ontstond rond de belastingheffing van het Britse moederland. Bij deze onafhankelijkheidsstrijd ging het om het separatisme. Op 4 juli 1776 werd de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring of ‘Declaration of Independence’ door de vertegenwoordigers van de toen 13Amerikaanse kolonies aangenomen. De verklaring hield de onafhankelijkheid van de Britse monarchie in. Die onafhankelijkheid werd in de verklaring gerechtvaardigd door een aantal "waarheden" die de ondertekenaars "vanzelfsprekend" achtten: dat alle mensen gelijk geschapen zijn, dat ze door hun schepper zijn uitgerust met bepaalde rechten en dat onder die rechten valt: het recht op leven, op vrijheid en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Biografia Del Presidente De Francia
  • Presidente Ollanta En Francia
  • El presidente de Francia
  • El presidente de Francia
  • amerik
  • Visita presidente a francia
  • Francia
  • Francia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS