Las abejas

Páginas: 3 (596 palabras) Publicado: 9 de marzo de 2011
SECCIÓ: XERRANT DE NATURA

LES ABELLES DE MEL
En aquesta ocasió en el Saig xerrarem de les abelles i concretament de la que comunament l'anomenam l'abella de mel. Aquestes abelles de mels'anomenen mel·líferes i són de la família de les Àpids i de l'ordre dels Himenòpters. Estan emparentades amb les vespes i les formigues. Viuen en ruscs (colmenas) i s'alimenten del nèctar de les flors, apartir del qual elaboren la mel. També recol·lecten pol·len, destinat a la producció d'aliment per a les larves.
Existeixen prop de 16.000 espècies conegudes d'abelles, i s'estima que existeixen alvoltant de 30.000 espècies en total. Les abelles poden ser solitàries o viure en grans comunitats de diversos tipus.
L'abella mel·lífera o abella de mel, abella social, productora de mel, reconeguda coml'insecte més valuós des del punt de vista econòmic. Aquesta reputació es deu en part que produïx mel i cera d'abelles, però la principal utilitat de l'abella mel·lífera és el seu paper en lapol·linització dels cultius de fruites, hortalisses i vegetals farratgers, així com plantes no conreades que impedeixen l'erosió del sòl, al fixar-se en ell i impedir que sigui arrossegat als oceans.L'abella mel·lífera és un insecte social que només pot sobreviure com membre d'una comunitat, anomenada colònia, niu o rusc. La comunitat de les abelles mel·líferes està composta per tres formes diferents,la reina (femella), el zigot (mascle) i les obreres (femelles estèrils). Aquestes castes estan associades a diferents funcions en la colònia; cadascuna posseïx els seus propis instints especialsrespecte a les necessitats de la comunitat.
La reina és l'única femella sexualment productiva de la comunitat i, per tant, la mare de tots els zigots, obreres i futures reines. La seva capacitat per aposar ous és sorprenent; la producció diària generalment supera els 1.500 ous, el pes total dels quals és equivalent al pes del cos de la reina. El seu aliment és gairebé exclusivament una secreció,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Abejas
  • Las abejas
  • abejas
  • Abejas
  • Abejas
  • Las Abejas
  • abeja
  • Abeja

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS