Las multinacionales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2486 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Conforme a variedade de tipos de Multinacionais (EMN) que temos visto ¿De qué tipo de acordo falan?
Trátase de contratos de reparto de produción. As empresas petroleiras Repsol YPF (española), Petrobas (brasileira) e Petrouruguay (uruguaia) firman un contrato coa empresa Enersa. Nel, aparece reflexado o acordo da exploración e produción marítima de cru. En principio, para esa investigaciónprecisase de certa cantidade de diñeiro que será aportado pola empresa española, concretamente entre 40 e 100 millons de dólares. En caso de que se achara algún descubrimento o investimento alcanzaría a cifra de 2000 millons de dólares. Este tipo de contrato reflexa as características do citado anteriormente, onde os socios extranxeiros son os encargados de aportar o capital e a tecnoloxía (nestecaso Repsol YPF) e logo reparten as ganancias entre o socio local (Enersa)
2. Comenta, a luz da noticia, o tipo de impacto dalgunhas EMN sobre os países de acollida.
As empresas multinacionais basean o seu crecemento deslocalizando procesos de producion do país de orixe. O que buscan e aforrar en custos de producion, custos de persoal pero a razón, quizais, de mais peso e a penetración ennovos mercados que abran novas saidas aos seus productos. Normalmente, desprazanse a países subdesenvolvidos onde o Estado non ten vixente unha regularización para este tipo de empresas, e dicir, que non hai leis nin normas que as obriguen a ter que cumprir unha serie de condicions básicas existentes no resto de países desenvolvidos. Todo esto e un atractivo para as multinacionais que teñen o camiñolibre para facer “o que queiran”. Neste caso, a noticia reflexa como logo de realizar un estudio a diferentes multinacionais, se chegou a conclusión de que cinco son as mais irresponsables en temas ecoloxicos e sociais. Ao non existir normas que regulen estes dous aspectos, as empresas aproveitaranse, sen ter consideración de nada. Os impactos que xeran no tema social son: abuso dos traballadoresna sua xornada laboral e nas condicions do seu posto de traballo, non respectar os seus dereitos e intentar aproveitarse da sua forza de traballo ao máximo, entre outros. No tema ecoloxico: non respectar especies protexidas, contaminación das augas, contaminación acústica, do aire, do solo, sonora, radioactiva… Este tipo de empresas dominan a economía e a politica dos países onde están instaladas.Moitas delas invisten grandes cantidades de capital e dominan os países polo que os gobernos ao depender delas, teñen que acatar, en certa medida, o que propoñan. Xeran emprego directo e indirecto ali onde se instalan e a maioria da poboacion vive delas. Ademais contribuen a innovación e ao desenrolo dese país. Son moitos os factores que propician que este tipo de empresas actue libremente nospaíses do terceiro mundo e mentras estes dependan delas, non habera un certo “control” que regule a sua actividade.
3. A noticia contén varios elementos en relación coas causas de implantación das EMN. ¿Podes indicar e razonar cales?
Unha das principais causas polas que se invirten nos países en desenvolvemento é porque resultan atractivos debido a sua favorable situación económica, a grancantidade de poboación, polo tanto de excedente que ten, mercados moi amplos… todo esto favorece que as EMN se instalen neses países para ocupar o mercado interno das mesmas.
A política dos países receptores tamen pode ser un atractivo para a entrada de capitais financieros. Paises que non teñen formuladas unhas leis ou normas que regulen a entrada de capitais fan que moitos inversores queirandepositar ali as sua inversions. Na noticia aparece reflexado o incremento de capital invertido en Brasil e México, dous países que están nunha fase de crecemento espectacular e que polo tanto son obxecto de “demanda” por parte dos inversores e das EMN.
4. A vista das causas das EMN que temos analizado e en función do tipo de países que maioritariamente aparecen en relación: ¿cal dirias que é a...
tracking img