Latinismos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (364 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
93. Mea culpa: “Per la meva culpa”. Admetent la pròpia responsabilitat. Exemple: Abans de dimitir el president va entonar un mea culpa.

94. Memorandum: “El que cal recordar”. Nota destinada arecordar alguna cosa; quadern, llibret, on hom s'apunta allò que vol recordar. Exemple: Vaig apuntar en el meu memorandum.

95. Mens sana in corpore sano: “Una ment sana en un cos sa”. Per a una bonasalut mental cal mantenir un cos sa. Exemple: Per tenir mens sana in corpore sano faig exercici cada dia.

96. Modus operandi: “Manera de treballar”, manera especial d'actuar o treballar. Exemple: Elseu modus operandi és molt ordenada.

97. Modus vivendi: “Manera de viure”, mitjà de vida. Exemple: El seu modus vivendi és molt esbojarrat.

98. Motu proprio: “Per pròpia voluntat”,espontàniament. Exemple: Ha ordenat el seu quarto motu proprio.

99. Mutatis mutandis: “Canviant allò que cal canviar, canviades les coses que s'han de canviar”, que vol dir: amb els canvis accessoris que calguiperò sense alterar l'essencial. Exemple: Lo que se cambió en relación al protocolo 3 se toma también mutatis mutandis en el protocolo 4.

100. Nihil novum sub sole: “No hi ha res nou sota el sol”101. Non plus ultra: “No més enllà”, s'utilitza en el sentit que una cosa ha arribat a la seva perfecció. Exemple: Déu és el non plus ultra de la humanitat.

102. Nota bene: “Fes bona atenció,fixa-t’hi”, emprada per a encapçalar observacions o explicacions que s'afegeixen a un escrit. Generalment abreviat N.B. Exemple:

103. Numerus clausus: “Nombre tancat”. Limitació del nombre de placesofert per una universitat d'una carrera determinada. Exemple: La carrera de magisteri té numerus clausus.

104. Opera prima: “Obra primera, primer treball”. S’aplica, en el món de l’art al primerllibre d’un escriptor, a la primera pel•lícula d’un director de cinema... Exemple: L’opera prima de Quevedo fou “La vida del buscón”.

105. Opus citatum: “Obra citada”, és el terme usat per...
tracking img