Literaturasdhgdfo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1209 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1
ORÍGENS, NAIXEMENT I EXPANSIÓ DE LA LITERATURA.
La caiguda de l'Imperi Romà, en l'any 476 és considerada com la causa més important de la disgregació del llatí que provocarà el naixement de llengües romàniques. Les modalitats del llatí vulgar deixen de relacionar-se entre elles i començen a evolucionar pel seu compte i cada vegada es distancien més, fins a ser llengües independents.
Elnaixement i l'expansió es comprenen en tres etapes:
Els orígens (ss. VIII-XI). Carlemany crea al voltant dels Pirineus comtats militarizats.
L'etapa d'orientació continental (s.XII). Mentre l'idioma de l'administració continuava sent el llatí, als dominis es parlaven tres llengües: l'occità, el català i l'aragonés.
L'etapa d'expansió mediterrània (s.XIII). El rei Pere el Catòlic ésderrotat pels francesos a la batalla de Muret (1213). Aquesta derrota posa fi a la possibilitat d'expansió cap al nord. El rei Jaume I va adreçar les seues conquestes cap a la Mediterrània: Conquesta Mallorca i la major part del Regne de València.

ELS PRIMERS DOCUMENTS EN CATALÀ.
En el segle VIII les llengües romàniques estaven formades; als segles XI y XII trobem els primers documents escrits.Hi ha quatre factors que mos ajuden a entendre el perquè d'aquest fet:
Hi havia poca gent que sabés llegir i escriure.
Als escrivans els resulta molt més cómode escriure en llatí que no en una llengua vulgar; a més es pronuncien amb uns sons que no saben com ortografiar-la.
El llatí esdevé una llengua casta que distancia els escrivans d'altres sectors socials.
El llatí era unallengua de relació internacional.
El creiximent de les ciutats, es va produir entre XII i XIII, lligat al desenvolupament de l'artesanat i del comerç.
Els primers textos catalans són posteriors als d'algunes llengües romàniques del nostre àmbit. Són de caràcter jurídic i religiós i no tenen valor literari.
Cancó de Santa Fe (2a meitat del XI): apareguda a la zona del Rosselló, escrita en catalài provençal.
Forum Iudicum (1a meitat del XII): traducció d'un text llatí, és un codi civil.
Homilies d'Organyà (començaments del XIII): vuit fulls trobats a Organyà, apunts per a sermons de quaresma.

LA SOCIETAT MEDIEVAL I EL FEUDALISME.
L'Edat Mitjana comprén desde el final de l'Imperi Romà (476) fins al descobriment d'Amèrica (1492). La seua característica és el feudalisme.
AltaEdat Mitjana (VI-XII): El feudalisme i l'art romànic. Cultura feta en llatí es reclou als monestirs.
Baixa Edat Mitjana (XIII-XV): L'art gòtic i, l'aparició de les ciutats i del comerç. La literatura s'escriurà en llengua romanç.
El feudalisme és una estructura socioeconòmica que s'instala a Europa des de la desintegració de l'Imperi Romà. Els amos dominaran la política, l'economia i lajusticia; dominen a qui la treballa. Hi ha un Pacte de Vassallatge, el vassall deu al senyor ajuda, obediència, consell i una part de la collita, mentre que el senyor deu protecció.
Noblesa. La més poderosa, tenen la possesió de la terra i el control dels serfs. Reben una educació adequada a la vida limitar i no poden faltar a guerres i croades. No poden fer cap treball manual i els cavallersreparteixen el seu temps entre la caça i la guerra.
Església. Donava cobertura ideològica als seus senyors. El cim espiritual era pel papa i els graons inferiors pels cardenals, clergat regular i secular i, en el nivell més baix el poble pla.
Poble. La major part de la població. No tenien llibertat personal. Treballaven tant en l'hort propi com el les terres d'aquest.

LA LITERATURA MEDIEVALI CARACTERÍSTIQUES.
Difon els seus ideals.
Literatura feudal: ideals cavallerescos de la noblesa. Manifestacions: la poesia trobadoresca, les cròniques historiogràfiques, l'èpica, la novel·la cortesana i la narrativa cavalleresca.
Literatura religiosa i moral: disfusió dels ideals religiosos: les vides de sants (Hagiografia) i sermons.
Literatura popular: anònima i acompanya les...
tracking img