Magisterio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 111 (27514 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Disseny de portada: Roser Puig Valls · Disseny gràfic: Clic Traç [www.clictrac.coop]

GREM de la Universitat de Barcelona Fundació Jaume Bofill

Materials d’educació en valors per a fer de tutor/a a l’ESO

Maria Padrós i Cuxart Laura Rubio i Serrano Xus Martín i Garcia Josep M. Puig i Rovira Jaume Trilla i Benet
Barcelona 2002

“A MIDA” (Materials d’educació en valors per a fer detutor/a a l’ESO) és fruit de la col·laboració que durant dos cursos escolars han dut a terme el GREM (Grup de Recerca d’Educació Moral) de la Universitat de Barcelona, sis instituts d’educació secundària i la Fundació Jaume Bofill.

Instituts i professorat que ha participat:
IES Alzina Eugènia Bofill Emília Leal Assumpta Sendra M. José Sogas IES Consell de Cent M. Teresa Alay Rosario CervantesMartina Malo IES Lluís Vives Beatriz Antolínez Fernán Piñeiro Montserrat Matas IES Milà i Fontanals Estrella del Castillo Conchita Medel Maisa Noguera IES Miquel Tarradell Josep Ignasi Almirall José Javier Checa Felipe González Empar Soler IES Pau Claris Maite Dalmau M. Àngels Escofet Neus Ferrer Josep Miquel Pérez Piedad Pérez Antònia Serres

Aquesta obra ha rebut el XX Premi Serra i Moret per aobres i treballs sobre civisme de l’any 2002, convocat per la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Índex
Introducció Unitats didàctiques de 1r cicle
Com som? Escoltar els altres El millor de nosaltres Ets genial Normes del grup Gràcies Viure en família Sexisme, encara? M’agrades

Unitats didàctiques de 2n cicle
Qui sóc jo? Vull disculpar-me Amics i amiguesParlar i entendre’s Prejudicis i racisme Decidir-se Saber dir no El meu futur T’estimo

M. Padrós, L. Rubio, X. Martín, J. M. Puig i J. Trilla

Introducció
Què es treballa en el programa?
La proposta que a continuació presentem vol ser una aportació per a treballar els valors amb nois i noies adolescents en l'espai de tutoria que ofereix l’ESO. El programa A MIDA es caracteritza per oferirmaterials que han estat dissenyats amb la voluntat d'apropar-se a la vida dels alumnes, recollint situacions rellevants i conflictes del seu interès. Amb les diferents unitats volem afavorir que els alumnes parlin d'allò que els passa, de la seva experiència quotidiana, dels seus neguits, de les seves aspiracions i, en definitiva, de tot allò que els preocupa. Tot pensant i parlant d'aquests temes,també es pretén que els alumnes entrenin les seves capacitats morals, que tinguin l'oportunitat -i la necessitat- de conèixer-se millor, d'exercitar el judici moral, de posar-se al lloc de l'altre o d’autorregular la pròpia conducta. Es tracta doncs d'afavorir el desenvolupament de la intel·ligència moral, entenent que en la mesura que les capacitats que la integren estiguin més desenvolupades,els joves es trobaran més ben preparats per tal d'afrontar situacions conflictives, i prendre les decisions que considerin correctes. Les unitats que us oferim tracten sobre valors. En alguns casos explícitament i, en molts altres de forma implícita, hi ha valors com són el respecte, la sinceritat, el diàleg o la cura dels altres, que apareixen al llarg del programa. Òbviament es tracta de valorsàmpliament compartits que transcendeixen l'àmbit de les opcions personals, culturals o religioses particulars. Partir de la pròpia experiència, desenvolupar la intel·ligència moral i transmetre valors són aspectes complementaris que permeten aconseguir alhora un doble objectiu: aprendre a viure correctament a l'interior d'una societat i desenvolupar la pròpia autonomia i esperit crític que enspermeti anar més enllà.

Introducció 1

La dinàmica de les classes
La manera d'entendre l'educació moral que es deriva del programa A MIDA requereix un tipus d'intervenció en les aules marcada bàsicament per dos aspectes: afavorir la participació i el diàleg i vetllar perquè siguin sessions vivencials i significatives. Les unitats que proposem intenten establir connexions amb la vida dels...