Mecagontoo

Páginas: 2 (373 palabras) Publicado: 30 de mayo de 2011
Què es una organització?
Conjunt de persones, que duen a terme una sèrie d'activitatssegons unes relacions estructurades, amb el propòsit d'aconseguir una meta comuna.
Què es una empresa?
Untipus d'organització que, a partir d'uns recursos o factors, crea productes o servicis per a satisfer les necessitats, generant en aquest procés valor afegit, a fi de lucrar als seus propietaris.Elements
Les persones: els propietaris dels bens economics de l’empresa, els directius, els empleats o els treballadors.
Bens economics: recursos financers, bens duraders, bens corrents.
Bensinmaterials: relacions de lempresa amb el mercat, la organitzacio interna.
Tipos de empresas
Criteri economic
Según el Sector de Actividad: Empresas del Sector Primario, Empresas del Sector Secundario oIndustrial y Empresas del Sector Terciario o de Servicios.
Según el Tamaño: (nº dempleats, balanç general, volum de facturacio) Medianas Empresas inferior a 250, inferior o igual a 43, inferior o iguala 50, Pequeñas Empresas menys de 50, inferior o igual 10, inferior o igual 10 y Microempresas menys de 10, menys o igual de 2, menys o igual de 2.
Criteri juridic
Según la Propiedad del Capital:Empresa Privada, Empresa Pública y Empresa Mixta
Según la Forma Jurídica: Unipersonal, Sociedad Colectiva, Cooperativas, Comanditarias, Sociedad de responsabilidad Limitada y Sociedad Anónima
Segúnel Ámbito de Actividad: Empresas locales, Empresas regionales y Empresas multinacionales
Tota organització empresarial en què concórreguen simultàniament les condicions següents:
La dimensió de lapropietat: una o més famílies han de tindre una participació important
La dimensió del poder o del control: la família ha d'exercir el control de l'empresa.
Algun membre de la família ha departicipar en la direcció i gestió de l'empresa
Vocació de continuïtat, incorporant a les següents generacions
L'empresa familiar és la intersecció de dos sistemes: família i empresa. L'evolució i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS