Memoria laboratorio cise4

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (733 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 25 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
| 2009 |
| ETSETB
Rolando Benavides Moya Aitor Melero Casas
|

[MEMORIA LABORATORI CISE IV] |
En aquest document es fa un recorregut per les diferents etapes que hem superat per tal deresoldre els problemes proposats als diferents apartats de les practiques de laboratori |

Contingut
Objectius globals: 3
Pràctica 3 4
Objectius concrets: 4
Realització : 4
Conclusions :4
Pràctica 4 5
Objectius concrets: 5
Realització: 5
L1.1 Feu un programa que escrigui un missatge als displays 6
Versió 1.0 (Escrivim CISE) 6
Versió 2.0(Amb desplaçament de CISE4) 7Conclusions: 8
Pràctica 5 9
Objectius concrets: 9
Realització: 9
Estudi previ: 10
L2.1 configuració Timer1 pera obtenir una interrupció a 100Hz 11
L2.2 Canvieu el codi de la secció anterior,L1.1, que controlava el display, per tal que el display sigui multiplexat des de la RSI del Timer0. 12
Conclusions: 16
Pràctica 6 17
Objectius concrets 17
Realització: 17
Estudi previ: 17EP7.1 17
EP7.2 17
EP7.3 17

MEMORIA LABORATORI

Objectius globals:
Realització de 4 practiques obligatòries, distribuïdes al llarg de 4 sessions de laboratori, en les quals es té com objectiu:
a) Introduir un entorn de programació professional, L’eclipse
b) Practicar aspectes de programació elemental de sistemes basats en microcontrolador
c) Analitzar cicles de bus d’unmicrocontrolador amb un analitzador lògic
La correspondència de les distintes sessions amb les practiques corresponents es la següent:
* Sessió 1: realització de la pràctica 3
* Sessió 2:realització de la practica 4
* Sessió 3: realització de la practica 5
* Sessió 4: realització de la practica 6

Pràctica 3
Objectius concrets:
1. Entendre el funcionament bàsic del l’entorneclipse, aplicat a sistemes “embedded”
2. Comprovar i executar un programa de proba a la placa.
Realització :

Per tal de portar terme aquesta practica, ens hem agut de familiaritzar amb les...
tracking img