Metodo de la parafrasis de bentham

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (264 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
- Per qué és tan important el mètode de la paràfrasi per a Bentham?
Bentham va ser el pare del utilitarisme, els seus treballs inicials atacant el sistemalegal i judicial anglès el van portar a la formulació de la doctrina utilitarista, plasmada a la seva obra principal: “Introducció als principis de la moral i lalegislació.”
Dins d’aquesta obra diu que tot acte humà, normal o institució, ha de ser jutjat segons la utilitat que tenen, així doncs, segons el plaer opatiment que produeixin sobre les persones. A partir d’aquesta simplificació d’un criteri tan antic com el del mòn, proposava formalitzar l’anàlisi de lesqüestions polítiques, socials i econòmiques, sobre la base de mesurar l’utilitat de cada acció o desició. Aquí entra en joc el mètode la paràfrasi que és l’eina queutilitza per analitzar el significat i l’ús que se li donen a les paraules.

- ¿Per què Russell i Quine consideren aquest mètode de Bentham com l'antecedentde la filosofia analítica del segle XX ?
El terme “filosofia analítica” fa referència a una tradició filosòfica caracteritzada per un énfasi en la claritat il’argumentació, comunment trovat a través de llógica formal i l’anàlisi del llenguatje i per un gran respecte per les ciències naturals.
Bentham va ser elprecursor d’aquest anàlisi del lleguatje, és per aixó que tan Russell com Quine consideren que va ser l’antecedent de la filosofia analatícia del s. XX.Posteriorment van ser Russell i Quine qui van continuar amb les idees de bentham tan amb l’anàlisi del lleguatge ideal , el seu positivisme llógic i la seva filosofia.
tracking img