Metodologia d'enquestes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1387 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Què és el que cal millorar per tal de motivar els nens i les nenes en els seus hàbits d’higiene dental?

El nostre estudi o investigació té com a objectiu crear noves estratègies, nous programes... per afavorir la higiene dental dels habitants d’una població. Motivant els hàbits d’higiene dental dels infants entre 3-6 anys d’edat. A partir dels resultats obtinguts d’aquest estudi seguint lametodologia de les enquestes es podran planificar o gestionar diferents programes d’hàbits dentals destinats als nens i les nenes de preescolar de dita població. Aquest estudi es desenvolupará a partir d’enquestes transversals destinades a realitzar a famílies i tutors d’aula de les escoles (concertades / públiques), formulant uns qüestionaris de 10 preguntes amb 4 opcions de respostes. Els resultatsobtinguts seran representats en taules i gràfiques per visualitzar millor els anàlisis, per donar a conèixer de forma entenedora si hi ha un deteriorament i una falta d’educació d’higiene dental a les escoles i a les famílies.

“Mientras debemos desarrollar todos los esfuerzos posibles para motivar a los niños a utilizar los servicios dentales de forma apropiada, ofrecerles los medios para quelo hagan es un imperativo ético para todos los profesionales del sector dental”
Aubrey Sheiham

Comencem amb aquestes paraules perquè d’elles sorgeix la nostra qüestió “Què és el que cal millorar per tal de motivar els nens i les nenes en els seus hàbits d’higiene dental?”. La salut de les dents dels infants cal que es cuidi des del moment del naixement. Segons ens diu l’Acadèmia d’OdontolgiaGeneral, els hàbits per la cura de la dentadura s’han de començar quan el nadó tingui quatre mesos, és a dir, quan deixa la lactància i comença a prendre farinetes i altres menjars. A partir d’aquesta edat és quan el nen/a li neix la seva primera dent i, durant aquesta etapa, el tipus de menjar que consumeixi li pot afectar a la seva salut dental durant tota la vida.
L’escola, a part de lesfamílies, és el lloc més important d’aprenentatge pels nens i les nenes, i des d’aquest àmbit volem estimular i iniciar aquest canvi cap a la millora de la salut dental dels futurs adults, evitant intervencions futures. Treballant amb els infants de preescolar (3-6 anys) fent que adquireixin coneixements i hàbits per la pròpia autocura dental, per no donar lloc al dany acumulat des de la infància.Amb aquest estudi comprovarem quins són els hàbits d’higiene ensenyats, a les escoles i a les llars, que reben els infants de preescolar i si aquests són eficients. Ja que observant els problemes dentals que hi ha avui dia creiem que els hàbits d’higiene dental destinats als nens i les nenes són insuficients i millorables. Per tant, a partir dels resultats d’aquest estudi mitjançant enquestes espretén elaborar nous programes i noves estratègies perquè les escoles i les famílies de Sant Adrià de Besòs puguin millorar i solucionar aquesta problemàtica que genera el mal hàbit de la higiene dental.

Mètode
Per tal de donar resposta al nostre problema plantejat, es pretén fer un estudi o una investigació emprant la metodologia d’enquesta i, a partir dels seus resultats podrem dissenyar elsnous projectes que creiem que aniran bé per la millora de la salut dental dels infants de Sant Adrià de besòs, ciutat de Barcelona.
Població i mostra
La població per l’estudi o investigació a la qual va destinada l’enquesta és el conjunt de famílies i tutors d’aula dels infants de preescolar de les escoles de la població determinada (dos escoles concertades de tres línies i dos escoles públiquesde dos línies), entre totes les escoles hi ha un total de 600 alumnes. Per tant, la nostra població (conjunt) per l’estudi és 600 famílies més 24 tutors d’aula de preescolar, en total 624 persones. Com el nostre conjunt és petit, s’hauria de fer l’enquesta a les 624 persones, però per manca de recursos econòmics, personals i materials aquesta condició no es pot portar a terme. Així que, la...
tracking img