Mmmmmmmmmm

Páginas: 36 (8834 palabras) Publicado: 6 de febrero de 2011
Nie za krótkie wprowadzenie A do systemu L TEX 2ε
A Albo LTEX 2ε w 88 minut

Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna i Elisabeth Schlegl

wersja 3.2, 21 września 1998

tłumaczenie i opracowanie wersji polskiej: Janusz Gołdasz, Ryszard Kubiak, Tomasz Przechlewski współpraca redakcyjna: Stanisław Wawrykiewicz

ii

Copyright c 1998 Tobias Oetiker and all the Contributors to LShort.Copyright c 1999 for the Polish translation and extension JG, RK and TP All rights reserved. This document is free; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This document is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANYWARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Copyright c 1998 Tobias Oetiker i wszyscy współautorzyLShort. Copyright c 1999 polskiego tłumaczenia i poszerzenia JG, RK i TP. Ten dokument może być rozpowszechniany i/lub zmieniany w zgodzie z postanowieniami Ogólnej Licencji Publicznej GNU takiej, jak została opublikowana przez fundację Free Software Foundation; albo w wersji 2 tejże Licencji, albo (Wasz wybór) w dowolnej późniejszej. Ten dokument jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny,ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI; nawet bez żadnej domyślnej gwarancji WYNIKAJĄCEJ Z NABYCIA lub ODPOWIADANIA KONKRETNEMU CELOWI. Więcej szczegółów znajdziecie w Ogólnej Licencji Publicznej GNU. Do dokumentu powinna być dołączona kopia Ogólnej Licencji Publicznej GNU; jeśli nie, to napiszcie do the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Podziękowania
Większośćmateriału w tym dokumencie pochodzi z austriackiego WprowaA dzenia do L TEX-a 2.09 w języku niemieckim, którego autorami są: Hubert Partl
Zentraler Informatikdienst der Universit¨t f¨r Bodenkultur Wien a u

Irene Hyna
Bundesministerium f¨r Wissenschaft und Forschung Wien u

Elisabeth Schlegl
Graz

Osoby zainteresowane wersją niemiecką, dostosowaną przez J¨rga Knappena o A do L TEX 2ε , mogą jąznaleźć w CTAN://info/lkurz. Pisząc Wprowadzenie korzystałem z pomocy wielu uczestników grupy dyskusyjnej comp.text.tex. Niżej wymienione osoby pomogły mi swoimi poprawkami, sugestiami i propozycjami ulepszeń. Chciałbym niniejszym serdecznie im za to podziękować. Oczywiście za wszystkie błędy, które nieuchronnie pozostały w tekście, wyłącznie ja ponoszę odpowiedzialność. Wszystkie zdaniabezbłędne w książce są wyłączną zasługą osób z poniższej listy: Rosemary Bailey, David Carlisle, Christopher Chin, Chris McCormack, Wim van Dam, David Dureisseix, Elliot, David Frey, Robin Fairbairns, Alexandre Guimond, Cyril Goutte, Greg Gamble, Neil Hammond, Rasmus Borup Hansen, Martien Hulsen, Eric Jacoboni, Alan Jeffrey, Byron Jones, David Jones, Johannes-Maria Kaltenbach, Andrzej Kawalec, Alain Kessi,Christian Kern, J¨rg Knappen, Maik Lehradt, o Martin Maechler, Claus Malten, Hubert Partl, John Refling, Mike Ressler, Brian Ripley, Young U. Ryu, Chris Rowley, Craig Schlenter, Josef Tkadlec, Didier Verna, Fritz Zaucker, i Rick Zaccone.

Przedmowa
A L TEX [4] jest systemem składu umożliwiającym między innymi tworzenie dokumentów naukowych i technicznych o wysokiej jakości typograficznej. AOczywiście, oprócz tego L TEX umożliwia przygotowywanie dowolnego rodzaju dokumentów, poczynając od listów, a kończąc na grubych książkach. A Do formatowania dokumentów L TEX wykorzystuje program TEX [3]. A Niniejsze krótkie Wprowadzenie opisuje L TEX-a w zakresie wystarczaA jącym do większości zastosowań. Pełny opis L TEX-a można znaleźć w [4, 2]. A X jest dostępny na większości platform...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Mmmmmmmmmm
  • mmmmmmmmmm
  • mmmmmmmmmm
  • Mmmmmmmmmm
  • mmmmmmmmmm
  • Mmmmmmmmmm
  • Mmmmmmmmmm
  • mmmmmmmmmm

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS