Monitor de menjado

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (286 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ANUNCI de l’Ajuntament de Blanes sobre Oferta pública d’Ocupació

Mitjançant aquest anunci es fa pública l’Oferta pública d’Ocupació de l’any 2010 la qual ha estat aprovada per la Junta de GovernLocal en data 10 de juny de 2010

ANY 2010 OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

AJUNTAMENT DE BLANES

A. PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS DE CARRERA

Número Denominació de la plaça GrupProfessional

2. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

2.1. SUBESCALA TÈCNICA

2.2. SUBESCALA ADMINISTRATIVA

12 Administratiu C1
Forma d’accés: concurs-oposició
Promoció interna

2.3.SUBESCALA AUXILIAR

5 Auxiliar Administratiu C2
Forma d’accés: concurs-oposició

3. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

3.1.- SUBESCALA TECNICA

3.1.1.- Tècnica Superior

1.Tècnic Administració Especial Advocat......................A1
Forma d’accés: concurs-oposició

1 Tècnic Superior Biblioteca A1
Forma d’accés: concurs-oposició

3.1.2.- Tècnica Diplomada

1Educador Social ........A2
Forma d’accés: concurs-oposició

1 Treballador Social ........A2
Forma d’accés: concurs-oposició

3.1.3.- Tècnica Auxiliar

3.2. SUBESCALA DE SERVEISESPECIALS

3.2.1. Policia Local

3.2.4. Places de comeses especials
3.
Titulats Superiors

1 Tècnic Superior de Recursos Humans A1
Forma d’accés: Mobilitat horitzontal

1 Tècnic SuperiorCultura A1
Forma d’accés: concurs-oposició

Diplomats

2 Tècnic Mig Promoció Econòmica A2
Forma d’accés: concurs-oposició

1 Tècnic Mig Joventut A2
Forma d’accés: concurs-oposició

C.QUADRE DE LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LA LEGISLACIÓ LABORAL

D’activitat permanent i dedicació completa

Número Denominació de la plaça Classificació

1. SERVEIS PÚBLICS2. Vies Públiques

1. Brigada d’obres

3. Dependències

1 Subaltern/Neteja E
Forma d’accés: concurs-oposició

(Modificació aprovada per...
tracking img