Musicoterapia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (351 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Musicoterapia
Concepte

Segons l'Associació Internacional de Musicoterapia, la musicoteràpia és la utilització de la música
i/o dels seus elements (so, ritme, melodia i armonia) per unmusicoterapeuta qualificat, amb un pacient o grup, en un procés destinat a facilitar i promoure la comunicació, aprenentatge, movilització, expressió, organització o altres objectius terapèutics rellevants, ambla finalitat d'assistir les necessitats físiques, psíquiques, socials i cognitives. És a dir, la musicoteràpia fa ús de sons, fragments musicals i estructures rítmiques per aconseguir diferentsresultats terapèutics directes o indirectes a nivell psicològic, psicomotriu, orgànic i enregètic. Sovint és un error veure la musicoteràpia com a un medicament. Pot funcionar de manera semblant, peròs'entén més com una teràpia paleativa, no curativa, i una activitat de mitjana durada amb efectes visibles al cap d'un temps i majoritàriament de caràcter psicològic.
La finalitat d'aquesta pràctica nonomés pot ser terapèutica o preventiva per ajudar a restablir la salut mental i física dels malalts, també busca el descobrir potencials i/o restituir funcions d'un individu sa perquè aquest/a arribia una millor organització intra o interpersonal i, per tant una millor qualitat de vida. La musicoteràpia és una teràpia no-verbal, que utilitza la base corpo sonoro musical com a medi per obrircanals de comunicació, aconseguint un procés de creixement, el qual afavoreix l'adaptació social. Tot això pot semblar un pèl confús i inversemblant, però el fet es que la musicoteràpia és una professiódel àmbit sanitari que pertany al grup de les teràpies creatives juntament amb la dansa teràpia, l'art teràpia, la poesía teràpia y el psicodrama. No és una activitat alternativa ni una teràpia adjuntasino que té una entita pròpia, és reconeguda per tots els professionals de la salut i la carrera de musicoterapeuta està considerada com una de les 100 carreres amb més futur en aquest segle....
tracking img