Naturales 1 eso

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 60 (14950 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1r

eso

Adaptació curricular Ciències de la naturalesa
L’Adaptació curricular de Ciències de la naturalesa per a 1r d’ESO és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada pel Departament de Ciències de la Naturalesa de Grup Promotor/Santillana. En la seva realització han intervingut:

David Sánchez José Manuel Cerezo Àlex Domínguez
Direcció editorial

José Manuel Cerezo M. ÀngelsAndrés

Grup Promotor
Santillana

INTRODUCCIÓ PER AL PROFESSORAT

Què entenem per Adaptació curricular
1

Un itinerari alternatiu per arribar més lluny
D’acord amb les orientacions dels organismes oficials competents, a més del sentit comú, fer l’Adaptació curricular és una tasca pròpia del professorat. Exigeix el coneixement perfecte del nivell de la classe (de cada una de lesclasses) i la selecció dels alumnes que, per raons diverses, necessiten un esforç especial. Des de Grup Promotor/Santillana no volem, per tant, envair l’àrea de responsabilitat dels professors amb el nostre material per a l’Adaptació curricular. Només intentem posar-nos al seu costat i oferir-los un banc de recursos ampli per facilitar-los aquesta tasca. Volem ajudar-los en la tasca mecànica de triar ode modificar activitats i textos, per permetre’ls que es concentrin en el que realment els importa: l’atenció de l’alumne, de persona a persona. El nostre material d’Adaptació curricular no és un llibre nou. Tampoc no és original. Es basa en el llibre de l’alumne i, per això, moltes vegades s’hi utilitzen els mateixos esquemes i fotografies similars. Entenem aquest material com un instrument desuport al professorat i als alumnes que requereixen un esforç especial. La nostra tasca ha estat la de seleccionar els continguts mínims que garanteixin la formació adequada d’aquests alumnes, però que alhora els donin l’oportunitat de tenir èxit en el seu aprenentatge. I també la de proporcionar una sèrie d’eines per millorar les destreses relacionades amb la matèria i amb el mateix procésd’aprenentatge. I és que, moltes vegades, el fracàs no és conseqüència d’una falta de capacitat, sinó del desconeixement de com aplicar els recursos mateixos. És un problema d’intel·ligència pràctica.

2

Què i per què
Aquest material d’Adaptació curricular està format per una sèrie de fitxes relatives als continguts que figuren en el Llibre de l’alumne, i amb la mateixa seqüenciació. Això en facilitala integració en la marxa de la classe. El contingut de les fitxes és molt divers. En ocasions se centren en un sol concepte i proporcionen totes les activitats necessàries per comprendre’l. En uns altres casos abasten continguts més amplis i treballen no sols els conceptes, sinó també tècniques bàsiques d’aprenentatge, com ara la comprensió lectora, la interpretació de gràfics, l’expressióescrita, etc. Les fitxes, en conjunt, no s’han concebut com un tot que elimina la necessitat del llibre base. S’han plantejat com a suports puntuals per a un alumne que utilitza el llibre, i que pot necessitar només una, algunes o moltes d’aquestes fitxes per millorar els resultats. La nostra Adaptació curricular no és un llibre alternatiu. És un camí alternatiu.

Unitats del Llibre de l’alumneAlumnes que necessiten reforç

Fitxes de l’Adaptació Curricular

Treball dels continguts

Treball de les destreses i estratègies

2

3

Com es treballen els conceptes
El material d’Adaptació curricular ofereix una sèrie d’activitats per repassar i reforçar aquells conceptes que, per la seva complexitat, nivell d’abstracció o importància en el context de les Ciències de la naturalesa, esconsideren clau per a tots els alumnes. Per facilitar l’aprenentatge d’aquests conceptes, en aquest material s’ofereixen dues eines: • Una selecció de textos resumits, organitzats i redactats amb la màxima claredat, per recordar els continguts més importants. • Activitats al voltant dels conceptes, triades per la seva rellevància i presentades de forma senzilla, amb les ajudes oportunes per...
tracking img