No entendi

Páginas: 12 (2935 palabras) Publicado: 31 de marzo de 2011
L’Associació Empresarial de la Fusta de Balears convoca el 24 Concurs de Disseny del Moble Manacor, d’àmbit nacional. Els objectius del Concurs són: obtenir solucions innovadores en el camp del mobiliari i establir-hi vies de desenvolupament, perfeccionament i promoció professional per a dissenyadors i estudiants de disseny.

JURAT
S’estableix un jurat per a cada categoria de participants. Enles categories A i B serà integrat per: · El director general de Promoció Industrial de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. · El director gerent de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears. · La directora del Centre Tecnològic Balear de la Fusta. · Dos professionals del disseny industrial de reconegut prestigi. · Dos industrials en representació de l’AssociacióEmpresarial de la Fusta de Balears. · Un representant de la Cambra de Comerç de Mallorca. · Un representant de Cofarema, Societat Cooperativa. En la categoria C serà format per: · El director general de Promoció Industrial de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. · El director gerent de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears. · La directora del Centre Tecnològic Balear de la Fusta.· Dos professionals del disseny. · Dos industrials en representació de l’Associació Empresarial de la Fusta de Balears. Els jurats es donaran a conèixer quinze dies abans de la data límit de presentació de projectes i es faran públics al web de l’Associació: . Els jurats decidiran per majoria el procediment de vot. Les sessions dels jurats seran vàlides quan hi assisteixin la majoria dels seusmembres professionals. Els jurats han de revisar que els treballs presentats i, en especial, els que podrien ser premiats compleixin les bases. No es pot dispensar, en cap cas, del compliment d’aquestes normes. El veredicte dels jurats anirà acompanyat d’un informe raonat, en el qual s’ha de fer una valoració de les causes principals que han determinat la selecció dels projectes guanyadors. Aquestinforme es farà públic al web de l’Associació, , i serà inapel·lable. Els jurats s’han de reunir i emetre el vot abans del dia 15 d’abril de 2011. A més dels projectes que resultin premiats, els jurats de les categories A i B han de fer una selecció entre la resta dels treballs presentats, que integraran una exposició amb la qual es pretén que els empresaris del sector disposin d’un millorconeixement de les propostes presentades, amb la finalitat de fer possible un increment de les relacions entre dissenyadors i indústria.

PREMIS
S’estableixen els següents: · Categoria A: un PRIMER PREMI de 4.500 e i un SEGON PREMI de 2.000 e. · Categoria B: un PRIMER PREMI de 1.500 e i un SEGON PREMI de 700 e. · Categoria C: DOS PREMIS de 150 e. Els jurats poden declarar desert el Concurs en qualsevolde les categories. En aquest cas, poden repartir els premis en metàl·lic entre els seleccionats que determinin. Es poden atorgar dos accèssits de 300 e, en cadascuna de les categories A i B, als treballs que per la seva qualitat mereixin ser destacats. A tots els participants del Concurs se’ls ha de comunicar per escrit l’informe del veredicte del jurat i la relació de guanyadors.

· Unamemòria en què es justifiquin les solucions adoptades, que ha d’incloure els objectius, una explicació tècnica i el pressupost estimat del projecte. · Un CD que contengui la documentació anterior en format digital (PDF) i fotografies del projecte (JPG, 300 DPI). Aquest CD ha d’anar identificat amb el lema i la categoria. · Cap document no ha d’anar signat ni ha de dur cap distintiu. Tan sols potfigurar-hi el lema. 3) Una maqueta a escala 1/5 a les categories A i B, que no sobrepassi les mides següents: 50 cm x 50 cm x 35 cm (alt). Si la proposta presentada és de dimensió inferior a aquestes mesures, es podrà fer a mida real o a escala 1/2.

PARTICIPANTS
S’estableixen tres categories, en les quals es pot participar individualment o en equip. · A l’àmbit espanyol: Categoria A: PROFESSIONALS...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ninguno no entendi
  • Sorry no entendi
  • ¿Que Entendí Por Verificabilidad?
  • LO QUE ENTENDI
  • No Entendi
  • Ya entendi
  • Entendí que...
  • Ya entendi

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS