Nudos barrancos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1045 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
NUSOS
• Conceptes Generals:
– Qualsevol nus fa perdre resistència a la corda, n´hi ha que més que d´altres. – És important deixar cua suficient, entre 10/11 vegades el dià t d l corda ( per 10 2 mm, serà 10/15 cm) l diàmetre de la d 10,2 à ) – Interessa deixar els nusos pentinats per desfer-los millor desprès de la seva utilització utilització. – Cal escollir el nus que resoldrà millor lesnostres necessitats, necessitats però no cal fer un nus que no coneixem o que no hem practicat anteriorment.

NUSOS
• Diferenciarem 4 tipus bàsics:
– NUSOS D’ANCORATGE – NUSOS D’UNIÓ d CAPS de – NUSOS D’ASSEGURAMENT – NUSOS AUTOBLOCANTS

NUSOS D’ANCORATGE D ANCORATGE
• • • • • • • SIMPLE per SENO (GAZA) VUIT per SENO, RESSEGUIT SENO VUIT DOBLE (MICKEY) NOU CABRESTANY PAPALLONA AS DE GUIA NUSOS D’ANCORATGE D ANCORATGE
• La seva funció és fixar una corda o nosaltres mateixos, a un element ja sigui natural, artificial, obert o tancat. • S´ha de preveure la força que haurà de suportar aquest nus i la seva funcionalitat ( serà de progressió, per fixar una corda, etc.) • Són nusos que en la seva majoria poden fer funcions de topall en les capceleres dels ràpels

NUSOS D’ANCORATGE DANCORATGE
• SIMPLE per SENO, SENO RESSEGUIT (GAZA) • Avantatges:
– És un nus fàcil i ràpid de fer – Utilit poca corda en l Utilitza d la seva construcció

• Inconvenients:
– Pèrdua de resistència molt elevada 60-65% – Molt difícil de desfer desprès de suportar grans càrregues.

NUSOS D’ANCORATGE D ANCORATGE
• • VUIT per SENO, RESSEGUIT SENO Avantatges:
– És un nus segur i sòlid – Té unapèrdua de resistència inferior al Simple, 30% – Si es fa resseguit s´utilitza habitualment per fixar cordesInconvenients:
– Molt difícil de desfer desprès de suportar grans càrregues ( alternativa Wagner) – Necessita més corda de construcció que el Si l t ió l Simple – Deixar ben pentinat

NUSOS D’ANCORATGE D ANCORATGE
• • VUIT DOBLE ( MICKEY) Avantatges:
– Permet fixar el nus a dosancoratges. – Permet fixar a un sol punt amb dos orelles – Té una pèrdua de resistència del 20 % – Es desfà molt millor que el vuit d una d´una orella desprès de treballar amb grans càrreguesInconvenients: Incon enients
– Necessita molta corda per a la seva construcció – P ti Pentinar

NUSOS D’ANCORATGE D ANCORATGE
• NOU • Avantatges:
– Té una pèrdua de resistència només del 17% –És fàcil de desfer desprès de suportar grans càrregues – El seu gran volum permet empotraments en t t instal.lacions

• Inconvenients:
– Necessita més corda de construcció que el Simple o el vuit

NUSOS D’ANCORATGE D ANCORATGE
• CABRESTANY • Avantatges:
– – – – Ràpid de fer p Necessita poca corda És facilment regulable Es pot fer amb una sola mà

• Inconvenients:
– Té una pèrdua deresistència del 45% – Pot lliscar amb grans càrregues, 4kn

NUSOS D’ANCORATGE D ANCORATGE
• PAPALLONA • Avantatges:
– Permet que la corda surti per ambdós costat de forma simètrica

• Inconvenients:
– S´ha de fixar necessàriament amb un element que es pugui obrir

NUSOS D’ANCORATGE D ANCORATGE
• AS DE GUIA • Avantatges:
– Permet fixar una corda a un ancoratge per seno

• Inconvenients:– S´ha de rematar per evitar q que llisqui q – Es desfà amb facilitat fins i tot desprès de grans càrregues. – Té una pèrdua de resistència del 70/75%

NUSOS D’UNIÓ DE CAPS D UNIÓ
• • • • CUA DE VACA DOBLE PESCADOR DOBLE VUIT RESSEGUIT CINTA PLANA

NUSOS D’UNIÓ DE CAPS D UNIÓ
• La seva funció és unir cordes per p permetre ràpels, unió de cordinos o cintes p , per permetre nusos auxiliars oanells tancats per realitzar instal lacions de ràpel instal.lacions • S´ha de preveure la força que haurà de suportar aquest nus, la seva recuperació, i ó p el tipus d´instal.lació.

NUSOS D´UNIÓ DE CAPS D UNIÓ
• • CUA DE VACA DOBLE Avantatges:
– Permet recuperar les cordes fàcilment – Es confecciona facilmentInconvenients:
– Necessita unes cues suficientment llargues ( 30 cm)...
tracking img