Okazo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (809 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS
Si els Estats es van convertir en les peces cabdals de la geografia política del segle XX, les organitzacions internacionals i supranacionals han contribuïtdecisivament a configurar el sistema mundial globalitzat. Aquestes organitzacions, a més de resoldre conflictes internacionals i harmonitzar criteris, busquen la gestió eficaç dels recursos i un flux fàcilde la informació, dels intercanvis i de la tecnologia.

UNA ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL és...

... la que inclou com a membres dos països o més i que busquen una cooperació política, econòmica od’un altre tipus. La globalització ha fet evolucionar enormement les característiques i l’ estructura d’aquestes organitzacions, de manera que actualment es poden distingir:

Les organitzacionsinternacionals públiques ( o intergovernamentals ) en les quals els membres són Estats sobirans. Potser el millor exemple és l’ Organització de les Nacions Unides (ONU) a la qual pertanyen pràcticament totsels Estats del món i l’objectiu essencial de la qual és vetllar per l’equilibri mundial i solucionar els conflictes polítics, socials i territorials.

http://www.un.org/es/aboutun/http://www.un.org/spanish/aboutun/uninbrief/

http://www.un.org/es/comun/docs/?path=http://www.un.org/spanish/aboutun/U Nsystemchartspanish.pdf

...saber definirUNCTAD/UNICEF/PNUD/ACNUR/OMC/OIT/FAO/UNESCO/OMS/OMT ... I saber què són els “ organismes especialitzats”, més concretament BANC MUNDIAL/ FMI

Les organitzacions internacionals privades ( o no governamentals, les ONG ) que tendeixen a enfocar-semés cap a qüestions mundials però en els àmbits particulars. Alguns exemples d’ONG internacionals conegudes poden ser la Creu Roja, Amnistia Internacional o Metges sense Fronteres.http://www.creuroja.org/cat/qui_som/wa_pr.asp

http://www.amnistiacatalunya.org/index.php

http://www.msf.es/

Es tracta d’entitats que, en principi, no depenen de cap institució estatal ni pertanyen a cap grup...
tracking img