Pla de mantenient d´equips i instalacions.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2341 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ment

Pla de Manteniment d´instal.lacions, Locals i equips.
Els Jardins PL.MT-06.01
-------------------------------------------------
Els Jardins es compromet a assegurar del bon funcionament i de mantenir adequadament els locals, instal·lacions i dels seus equips per prevenir que esdevinguin fonts de contaminació.

Elaborat per: | Revisat per: | Aprovat per: |
Data: | Data: | Data:|
Històric de revisions: RE.LD-001/01 |

Contingut
1. Objectiu
2. Abast
3. Responsabilitats
4. Desenvolupament
5. Fluxograma
6. Registres

Objectiu:
Els Jardins posa en marxa aquet procediment de treball on te recollit un conjunt d´acción encaminades a aconseguir un doble objectiu:
Assegurar el bon estat i funcionament del seus locals, instal·lacions i equips.Prevenir que esdevinguin fonts de contaminació
Abast:
Aquet pla de manteniment hi caben tots els locals, instal·lacions i equips, de Els Jardins.
Responsabilitats:
Descripció | Responsable | Registre |
Comprovació i supervisió del pla de manteniment | Manteniment | Control visual de les instal.lacions |
Aplicació del pla de manteniment | Manteniment | Programa de manteniment deinstal·lacions i equips. Plànols. |
Revisió i avaluació de mesures correctives | Manteniment i Gerència | Mesures correctores |
Revisió i Aprovació del Pla de manteniment | Manteniment i Gerència | Revisions de Modificació |

Desenvolupament:
Quan es va iniciar el projecte de construcció d’Els Jardins es va tenir en compte totes les condicions mínimes per garantir uns nivells mínims d'higiene iseguretat adients per a la nostra activitat. Identifiquem totes les instal·lacions que tenim en el plànol PL.MT-06.01/01. Tenim un inventari on reflecteix l`estat actual de les instal·lacions, maquinaria i equips, on queden registrats a PL.MT-06.03/01 i indica la freqüència de manteniments.

Les instruccions de treball de com es repara cada maquina, de les seves estructures tècniques, es recull percada màquina / eina amb el document PL.MT-06.02/01 i ho tindrem al despatx de manteniment arxivades i recuperables per quan sigui necessari. També inclourà les mesures de seguretat, així com les incidències que a tingut en un passat.

Per que totes les màquines i eines estiguin en el seu bon funcionament tenim que desenvolupar un sistema preventiu de revisió i posada a punt de cada una de elles.Amb la ajuda de un planning on recull les freqüències de manteniment PL.MT-06.05/01, tindrem ben agafades totes les màquines i eines sense oblidar-nos cap. Encara que es porti estrictament el control preventiu, sempre es dóna el cas on fortuïtament es trenqui alguna màquina. Els encarregats de cuina seran els responsables de comunicar RG.MT-003.01 al departament de manteniment en el cas que veginalguna instal·lació, màquina o eina trencada.

Amb el control visual de les instal·lacions RG.MT-001.01, comprovant el seu estat anotant les incidències que veiem i la arreglarem posant mesures correctores aplicables en cada cas, a més cal comprovar l'eficàcia dels controls de manteniment que realitzem, que ho farem amb un altre registre de control visual per veure l'estat de la màquines ieines RG-MT-001.02 que han estat reparades. Aquí també anotarem les incidències i les mesures correctores RG.004.01 que s’han de posar-se en pràctica.
Per el nostre sistema de control preventiu de la innocuïtat dels aliments sigui correcte tenim que verificar-lo amb mètodes con es el calibratge dels nostres instruments. Totes els instruments de mesura que utilitzem en les nostres instal·lacions soncalibrats. Els Jardins a contractat una empresa externa que venen a fer les comprovacions a la nostra empresa. Tenim juntament amb ells un planning on apareix la freqüència de calibratge PL.MT-06.07/01 de cada instrument. La empresa contractada ens lliura un certificat de cada calibratge i posa una etiqueta en cada instrument per la identificació de la validesa del calibratge.


Registres:...