Popopopo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (903 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de febrero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
FAQ’s simulació-adaptació


Adaptació a l'EEES

Resolem els dubtes que tinguis sobre l'adaptació a l'espai europeu d'ensenyament superior o sobre quin és el termini d'extinció dels plansactuals.


A.-Simulació de l'adaptació

Abans de demanar l'adaptació, et recomanem que facis la simulació per a saber quines assignatures se't reconeixeran en el nou expedient.

1) Si no m'hi vulladaptar, quant de temps tindré per a acabar els estudis?
El temps que tindràs per a acabar els estudis dependrà de quan comenci el nou grau equivalent.

Si estudies una diplomatura, tindràs sissemestres consecutius (tres anys naturals) per a acabar els estudis a partir del moment en què es desplegui el grau equivalent.

Si estudies una llicenciatura, tindràs vuit semestres consecutius(quatre anys) des del moment en què es comenci a impartir el grau.

Si estudies el segon cicle d'Humanitats o de Filologia Catalana, atès que el pla oficial a la UOC és la llicenciatura sencera, tambédisposaràs dels vuit semestres consecutius (quatre anys) des del moment en què es comenci a impartir el grau.

Si estudies qualsevol altre segon cicle, atès que el pla oficial a la UOC ésexclusivament el segon cicle de la llicenciatura, disposaràs de dos anys amb docència (quatre semestres consecutius) per a acabar els estudis.

Si, un cop exhaurits aquests terminis, no has pogut acabar elsestudis i no et vols adaptar a l'EEES, encara tindràs quatre semestres (dos anys naturals) per a aprovar les assignatures que et faltin. En tot cas, és important que tinguis present els calendarisd’extinció de les assignatures LRU.

B.-Sol·licitud de l'adaptació

Tota la informació sobre l'adaptació a l'espai europeu d'ensenyament superior: resultats, terminis, etc.

1) Què vol dir adaptarl'expedient a l'EEES?

L'adaptació a la nova estructura universitària significa el tancament definitiu de l'expedient del pla antic per a continuar els estudis en una titulació en el marc de...
tracking img