Preparacion de dissoluciones

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (497 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRÀCTICA 1: PREPARACIÓ DE DISSOLUCIONS

1. OBJECTIUS:
- Expressar les concentracions de les dissolucions mitjançant la molaritat.
- Donada la molaritat d’una dissolució, calcular la massa delsolut en volum de disssolució, o el volum de dissolució que conté una quantitat donada de solut.
- Transferir un producte sòlid d’un recipient a un altre.
- Pesar correctament un sòlid.
- Llegircorrectament el volum d’un líquid.
- Utilitzar correctament una pipeta.
- Utilitzar correctament un metràs aforat.
- Preparar una dissolució concentrada donada a partir del solut en estat sòlid.
-Preparar una dissolució d’una concentració donada a partir d’una dissolució similar de més concentració per dilució.

2. FONAMENT TEÒRIC
La teoria de la molaritat:
La quantitat de substància d’unsolut a un volum determinat d’una solució es coneix com a molraitat o concentració de substància. Aquesta és la magnitud més utilitzada per espressar la concentració duna solució. La unitat méshabitual per espressar el valor d’una molaritat és el mol/ L o mol/dm3 i es simbolitza amb el símbol M.

3. MATERIAL UTILITZAT
- Aspàtula - Vidre de rellotge - Metràs aforat
- Balança - Pipeta -Vas de precipitats
- Embut - Flascó rentador - Vareta de vidre
- Proveta - Aigua destil·lada
4. REACTIUS UTILITZATS
- Aigua destil·lada
- NaS2O3 pentahidratat
- Àcid clorhídric (HCl)5. PROCEDIMENT
Dissolució NaS2O3:
1. Calcular la quantitat de NaS2O3 que necessitem, en aquest cas necessitem 3,32g.
2. Pesar 3’32 g de NaS2O3 sobre un vidre de rellotge en una bàsculaelectrrònica.
3. Abocar els 3’32g de NaS2O3 en 60 ml aproximadament d’aigua destil·lada dins d’un vas de precipitats.
4. Remoure la dissolució amb la vareta de vidre fins que la sal estigui dissolta.
5. Abocarla dissolució preparada a un metràs aforat de 100 ml amb l’ajuda d’un embut i seguidament netejar el embut amb aigua destil·lada per evitar pèrdies de solut.
6. Omplir el metràs aforat amb aigua...
tracking img