Problema sosial

Páginas: 2 (333 palabras) Publicado: 15 de mayo de 2011
PRAKSSTEDETS ORGANISERING OG FUNKSJON

- DPS Døgnenhet, Psykiatrisk avdeling i Lillehammer har tatt meg imot som sosionom student i forbindelse med en praksisperiode som går over 18 uker. I denneperioden vil jeg kunne tilegne meg kunnskap om blant annet, organisasjonens ansvar, struktur og formål. Jeg har også mottatt en informasjonsmappe fra DPS avdeling Nord fra min veileder, med oversiktover hvilken type døgntilbud,målsetting og plan for funksjonsområdet-psykiatri. Noen av samarbeidspartnere er de kommunale helse og sosialtjenester.
Hver dag og opptil flere ganger om dagen, så holdesdet informasjonsmøter og journalføring av vedtak for ansatte/vikar på avdelingen for tilretteleggings,tiltaksplan eller diverse informasjon om pasientenes behov eller ønsker. Dette er for å kunne haen heltehtlig behandlingensopplegg for pasientene samt grunnleggende oppfølging og deres rettighet ved opphold på avdelingen.

- For å få innsikt i målgruppens livssituasjon, så deltar jeg påinformasjonsmøter( spesielt om morgen) og leser jornalrapporter. Samtidig, så utveksles det relevant informasjon vedrørende pasientene mellom ansatte, som blir formidlet videre til meg.

For å kunne prøveå skape en relasjon, så tilbringer jeg tid med pasientene ,for eksempel i fellesrommet/stua. Der kan jeg blant annet opprette ei samtale eller jeg kan delta/ta initiativ til ei felles aktivitet.Enten med ei eller flere pasienter i felleskap.
Under hele praksisperioden vil jeg prøve å skape en god og hensiktsmessig relasjon med pasientene. På denne måten kan jeg få ei innblikk i pasientensdagsform og livvsituasjon. Vil også delta på formelle og uformelle møter, så langt det lar seg gjøre.

ADMINISTRASJON OG PLANLEGGING

- Jeg ønsker å få mer innblikk og kunnskap heunder denmiljøterapeutiske delen av behandlingen for pasientene og gjerne kunne følge opp ei vedkommende under hele sitt opphold. For å kunne nå dette målet, så vil jeg utforske deltakende observasjon som metode og...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Problemas Sosiales En Cajamarca
  • Sosiales
  • Sosialista
  • Sosialismo
  • Sosial
  • Sosialismo
  • sosiales
  • Ciensias Sosiales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS