Programació medi

Páginas: 33 (8240 palabras) Publicado: 6 de junio de 2011
|UP: 1 |Els éssers vius |

||
|OBJECTIUS |
||
| |
|Treballar les característiques dels éssers vius.|
|Observar l’adaptació dels éssers vius al seu entorn. |
|Entendre la comunicació entre els éssers vius i el llenguatge humà com a mitjà decomunicació per a les persones. |
|Observar el funcionament del llenguatge de les abelles. |
|Treballar amb elements de mesura per recollirinformació sobre el nostre cos. |
|Entendre la diversitat lingüística al món com un fet enriquidor i que hem de respectar. |
||
|CONTINGUTS|
| |CONCEPTES | |
|PROCEDIMENTS | |ACTITUDS, VALORS I NORMES|
|Observació directa i indirecta de diferents éssers vius. |Característiques dels éssers vius. |Reflexió sobre la interdependència dels éssers vius. |
|Mesura del cos amb l’ús d’instruments i unitats de mesura convencionals. |Adaptació dels éssers vius a l’entorn.|Adquisició d’hàbits i actituds d’observació i anàlisi. |
|Recollida i anàlisi d’informació sobre un grup mostra. |La comunicació. |Meditació sobre la capacitat d’adaptació dels éssers vius a l’entorn. |
|Elaboració d’un resum dels continguts presentats. |El llenguatge de les abelles....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Programaci
  • Programacio
  • programacio
  • Programacio
  • programacio
  • programacio
  • programacio
  • Programacio

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS