Projecte empresarial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 37 (9151 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 24 de abril de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
| |IES Montgrí |Economia de l’empresa 2 |
| |Sta. Caterina s/n | |
| |17257 Torroella de Montgrí | || |Telèfon: 972.75.92.42 | |
| |E-mail: iesmontgri@xtec.cat | |

BLOC 4. EL PROJECTE EMPRESARIAL.

UNITAT 11. EL PROJECTE EMPRESARIAL

IDEA DE NEGOCI, PROMOTORS I REQUISITS PREVIS.

11.1.1Idea de negoci

No es pot plantejar cap projecte empresarial sense la concreció prèvia de la idea de negoci. La idea sobre la que s'ha de basar el pla de negoci és la delimitació d'una oportunitat de negoci encara no explotada, o bé de la detecció d'alguna capacitat per a innovar i aconseguir fer coses de forma diferent a com ho estan fent d'altres, millorant-les. Per a poder portar a la pràcticauna determinada idea de negoci és necessari que siguin positives les possibilitats d'èxit de la nova empresa i, per això, és determinant la planificació prèvia de tot el pla de negoci del que han de sortir les conclusions prospectives respecte de la potencialitat d'aplicació de la idea.

L’estudi de la idea de negoci és el primer pas per desenvolupar un projecte empresarial. A vegades elsemprenedors ja tenen una idea que han de millorar, refinar o completar. D’altres no es disposa d’aquesta idea i s’ha d’iniciar un procés de recerca més ampli.

Pel primer cas s’ha observat que la majoria d’oportunitats o idees de negoci sorgeixen de:
De les aptituds, relacions i característiques personals (formació acadèmica, aficions, experiència laboral, amistats i relacions personals).
Del’observació del mercat (detecció de necessitats no cobertes, millora de negocis ja existents).
La còpia o importació d’idees ja existents (el cas més habitual és el de les franquícies).
De l’observació de l’entorn general: els canvis socials, culturals, demogràfics, tecnològics o legals també ofereixen noves oportunitats de negoci (serveis per a singles, menjar preparat, serveis per a la gent gran,energies alternatives, venda per internet, etc.).

Pel segon cas, un exemple de procés per generar idees de negoci podria ser el següent:
Pluja d’idees o brainstorming: es proposen una gran quantitat d’idees sense tenir un guió gaire prefixat.
Filtre d’idees: es rebutgen les idees impossibles i les repetides.
Comparació de les idees: s’estudien i es comparen els avantatges i inconvenients de lesidees.
Avaluació de les idees: es fa una valoració de cada idea segons diversos aspectes (com el coneixement previ, el grau de competència, etc.
Selecció de la idea: es tria la idea més ben valorada.

11.1.2 Promotors

Els promotors o emprenedors són les persones capacitades per a crear i gestionar una empresa a partir d’una idea inicial que signifiqui una oportunitat de negoci.L'estructura, el funcionament i l'entesa entre els diferents components del grup promotor de l'empresa determinarà si l'empresa anirà bé o si serà un fracàs.
EI millor moment per definir la situació dels membres del grup és en el disseny del pla, on el treball desenvolupat en la redacció i la recopilació de dades per a aquest document, serveix de test per observar el ritme de treball i el nivelld'implicació de cada un dels components.

De cada promotor convé saber:
Dades personals, fent esment de la formació, l'experiència professional... en resum, el currículum.
Grau en què es vol involucrar en l'empresa.
Nivell de responsabilitat que vol assumir.
Aportacions econòmiques o de qualsevol tipus que pot fer.
Nivell mínim de remuneració econòmica a què vol arribar.

Una errada freqüent en...
tracking img