Proyecto empresarial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3035 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Presentació

Som dos joves emprenedors que anem a realitzar un projecte empresarial destinat al món de la ferreteria i les instal·lacions. El nostre objectiu es treure endavant una petita ferreteria que, a més de vendre tot tipus de material a nivell d’usuari i a nivell instal·lador, disposa d’un servei d’instal·lacions i de manteniment.

Ens considerem:

- emprenedors artesans, jaque treballem per a nosaltres, intentant aconseguir la major qualitat del servei per als nostres clients.

- Perfeccionistes, ja que al servei de ferreteria incorporem el servei d’instal·lació.

- Socis actius, ja que tant la despesa com el capital el compartim entre els dos socis que formem l’empresa.

A continuació realitzarem una petita presentació dels socis que anem a crearl’empresa:

Nom: José Miguel Enríquez Pedraza
Direcció: C/ Puigmal, nº 3, casa L.
Localitat: 08213 Polinyà, Barcelona.
Ocupació: Dedicat en l’actualitat al estudi del cicle formatiu de grau superior d’instal·lacions electrotècniques a l’ institut IES Mollet (Mollet del Vallès).
Experiència Laboral: Treballs esporàdics a l’estiu del 2006 i 2007 com mosso de magatzem, casals d’estiu, etc.Ajudant de lampista durant el 2008 i 2009.

Nom: Oriol Corts Bergé
Direcció: C/Joaquim Blume nº7
Localitat: 08105 Sant Fost de Campsentelles, Barcelona.
Ocupació: Dedicat en l’actualitat al estudi del cicle formatiu de grau superior d’instal·lacions electrotècniques a l’ institut IES Mollet (Mollet del Vallès).
Experiència Laboral: Treballs de carpinteria d’alumini durant el2008.
Ajudant de lampista durant el 2009.

2. Elecció de la forma jurídica de l’empresa

En el nostre cas, la nostra elecció serà crear una empresa amb una forma societària empresarial del tipus Societat Mercantil Limitada.

Tenint en compte que la nostra idea es crear una petita empresa en la qual seríem capitalistes i treballadors, triant aquesta forma jurídica tindríemles següents avantatges i inconvenients:

Avantatges:

Tenim un capital social mínim de 3.005,06 €, davant del capital social mínim de 60.101,21 € de la Societat Anònima.

La seva responsabilitat està limitada a les seves aportacions, mai responen amb patrimoni personal.

A l’hora d’administrar l’empresa, a una empresa petita com la nostra serà molt més fàcil controlar les entrades isortides de persones sòcies que a les S.M.A.

Les S.M.L., al ser empreses petites, no corren gaire risc respecte a les altres formes jurídiques.

Inconvenients:

Les S.M.L. no tenen cap bonificació, mentre que les Societats Laborals i les Cooperatives si que en tenen.

Les persones promotores de l’empresa no es poden beneficiar dels contractes bonificats.

• A continuació podem veuredetalladament les característiques de les societats mercantils limitades:

La Societat de Responsabilitat Limitada (SL o SRL) és una societat mercantil en la que el seu el capital està dividit en participacions iguals, acumulables i indivisibles, que no poden incorporar-se a títols negociables ni denominar accions. La responsabilitat dels socis es limita al capital aportat.

El nombre mínim desocis és 1 (SLU), i el capital inicial mínim és de 3.005,06 euros. Aquest capital ha de ser íntegrament desemborsat.

Si es constitueix una societat limitada amb un sol soci (Societat Limitada Unipersonal), s'ha de fer constar en tota la documentació, correspondència, factures i als anuncis legals (SLU). El canvi de soci únic i la pèrdua de la condició d'unipersonal s'ha de fer constar enescriptura i inscriure's al Registre Mercantil.

Si una societat adquireix la condició d'unipersonal i transcorren sis mesos sense que s'hagi inscrit en el Registre Mercantil, el soci únic respondrà personalment, il·limitada i solidàriament dels deutes socials contrets durant el període d'unipersonalitat.

Es poden aportar béns o drets valorables econòmicament. De la realitat de les mateixes i la...
tracking img