Ramon llull

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (630 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Contesta aquestes preguntes sobre Ramon Llull:
Entre quins anys va viure? Ramon Llull va néixer el 1232 i va morir el 1316.
Llocs de naixement i mort? Va néixer a Mallorca i no es sapconcretament si va morir a Tunis, a Mallorca o durant el viatge de tornada des l’Africà a la seva illa.
Resumeix els fets més importants de la seva vida en 10 línies.
Ramon Llull des de la seva infantesa vaestar vinculat a la casa reial, es va casa i va tindre dos fills, als trenta-un anys va viure una experiència que va donar un gir radical a la seva vida, l’anomenada” conversió”, esdevinguda arran del’aparició de cinc vegades de Crist crucificat. A partí d’aquesta experiència la seva vida va fer un tomb, va abandonar la família, la posició social i les riqueses per dedicar-se al servei de Déu. Esva dedicar a una activitat frenètica que es resumia en tres objectius: predicació als infidels fins arribar al martiri, escriptura d’un llibre contra els errors d’aquets infidels i la creaciód’escoles-monestirs on s’ensenyés l’àrab i altres llengües orientals per a instrucció de missioners.
En el 1274 va acabar d’escriure el primer gran monument de la literatura catalana, el vast Llibre decontemplació en Déu, en aquell mateix any es va retira a una ermita al puig de mallorquí de Randa on va experimentar una revelació divina, coneguda com “il·luminació de Randa”,
Quin és el principalmotiu de la seva escriptura?
Utilitzar la escriptura per la difusió de les seves idees de lloança de Déu i servir a l’eixamplament de la fe catòlica.
Quins països va visitar?
Ramon Llull va viatjar perEuropa, va visitar Roma, París, a Itàlia i França, també va visitar Tunis i Bugia.
Quins són els principals temes de les seves obres?
Els principals temes de les seves obres són: filosofia, laciència, l’educació, la mística, la gramàtica, la cavalleria, les novel·les o la poesia.
En quines quatre llengües va escriure?
La llengua balear per arribar al seu poble, el llatí per convèncer...