Ramon llull

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (406 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Biografia de Ramon Llull
Els primers anys. La conversió. Els nou anys d’estudi (1232-1274)
Gràcies a la Vida coetània1 i a altres fonts sabem que Ramon Llull va nàixer a Mallorca el
1232 oprincipi del 1233, tres anys després de la conquesta de l'illa. Pertanyia a una família noble
catalana arribada a l’illa. Va tenir una educació pròpia d’un cavaller de l’època. Es crià en un
ambientmajoritàriament musulmà i minoritàriament cristià. Fins als 30 anys va dur una vida normal
com a membre de la baixa noblesa. Es va casar amb Blanca Picany i va tenir dos fills, Domènec i
Magdalena. Com abon cortesà componia alguns poemes trobadorescos, per tant tenia una certa
formació cultural però laica.
El 1263, tal com Llull mateix explica en la seva Vida Coetània composant un poema a la
seuacambra tingué una aparició de Jesucrist crucificat quintuplicada i li va demanar que dedicara la
seua vida a ell.
...estant ell senescal e majordom del superil·lustre senyor rei de Mallorques, comfos en la plenitud de la
sua joventut e es fos donat en l'art de trobar e cojmpondre cançons e dictats de les follies d'aquest món,
estant una nit dins la sua cambra sobre lo bancal del seu lit,imaginant e pensant una vana cançó, e
aquella escrivint en vulgar, per una sua enamorada, la qual lavors d'amor vil e fada amava; com, doncs,
tingués tot lo seu enteniment encès e ocupat en dictaraquella vana cançó, remirant a la part dreta veé
nostre senyor Déu Jesucrist penjant en creu, molt dolorat e apassionat. Lo qual vist, hac gran temor en si
mateix, e leixant2 totes aquelles coses quetenia entre les mans anà's metre en lo lit, e va's colgar.
E lo sendemà de matí levant-se, no curant de la visió de la nit passada havia haüda4, tornà a dictar
1El beat mallorquí Ramon Llull va deixarconstància de la seva vida en l'obra Vida coetènia, una mena d'autobiografia
dictada en llatí a un monjo de la cartoixa de Vauvert, situada a París, el 1311, quan tenia 79 anys. La traducció...
tracking img